Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Наввипередки

Олександр Кониський

28 серпня, р. 1900. У Києві


Примітки

Вперше надруковано в журн: Літературно-науковий вісник. – Львів, 1903. – Т. 24. – Кн. 2. – С. 113 – 133; Кн. 12. – С. 176 – 196, під псевдонімом «Аріадна Сакунівна». В кінці зазначено дату написання – Київ, 28 серпня 1900 р.

З незначними стилістичними змінами ввійшло до зібрання творів у чотирьох томах: Кониський-Перебендя О. Я. Твори : В 4-х т. – Т. 4. – С. 199 – 255. Дата – 28 серпня р. 1900. У Києві

Подається за цим виданням. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори. – К.: Наукова думка, 1990 р., с. 367 – 401.