Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

І

Ива – верба (І. Франко)

Ібунк – вправа (І. Франко)

Ігнорант – 1) той, хто зневажливо ставиться до когось; 2) неук, невіглас (І. Франко)

Ігнорантний – неуцький (І. Франко)

Ігноранція – неуцтво (І. Франко)

Ігрень – кінь рудої масті з білим хвостом і такою ж гривою (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Ідентифікувати – ототожнювати, уподібнювати (І. Франко)

Ідіже – де (церковнослов’янське; Г. Квітка-Основ’яненко)

Ієратичний – обрядовий, священний (І. Франко)

Ієрей – священик (І. Франко)

Ієреміада – слізні нарікання, плач (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Ієрократія – влада духівництва (І. Франко)

Ієромонах – монах, чернець, що має сан пресвітера (тобто право здійснювати священні таїнства). Священнослужитель середнього (другого) ступеня, що прийняв чернецтво (М. Грушевський)

Іже – які, що (церковнослов’янське; Г. Квітка-Основ’яненко)

Іжиця – назва останньої літери в церковнослов’янському й старому російському алфавіті; сідниця; прописати іжицю – висікти різками (А. Свидницький)

Ізвір – глибокий провал (різні автори)

Ізвор – джерело (І. Франко)

Ізворотниця (на залізниці) – стрілка (І. Франко)

Ізгарб – сніговиця, хуртовина (різні автори)

Ійон – ач, бач (І. Котляревський)

Ілем – дерево (в’яз, берест) (І. Франко)

Ілуватий – м’який (І. Франко)

Ільма, ільмак – дерево (в’яз, берест) (І. Франко)

Ільнування – збирання попадею податків (льону та ін.) з прихожан (А. Свидницький)

Ільща – світлячок (І. Франко)

Ілюзоричний – ілюзорний (М. Грушевський)

Імати – брати, взяти, хапати (І. Франко)

Іматрикульований – записаний до складу студентів вищої школи (І. Франко)

Імбричок – посуд для кави чи чаю (І. Франко)

Іменник – хрещений батько (М. Грушевський)

Іменно – саме (І. Франко)

Іменування – призначення, настановлення (М. Грушевський)

Іменувати – призначати, настановляти (М. Грушевський)

Імитися – взятися, зловитись, вхопитись за щось (І. Франко)

Імосць – попадя (А. Свидницький)

Імперіал трамвая – подвійна лава на даху вагона (М. Грушевський)

Імперсональний – безособовий (І. Франко)

Імпертинент – нахаба, зухвала людина (І. Франко; також імпертінент)

Імпертиненції – зневажливі слова (І. Франко)

Імпертиненція – зухвальство, нахабність, грубість (І. Франко; також імпертененція)

Імпет – натиск, сила, поривистість

Інавгураційний – вступний, початковий; урочистий (І. Франко)

Інавгурація – початок, урочисте відкриття, посвячення; урочиста церемонія введення на посаду глави держави або посвячення в сан (М. Грушевський, І. Франко)

Інавгурований – посвячений (І. Франко)

Інавгуровувати – посвячувати (І. Франко)

Інавгурувати – урочисто, офіційно розпочати щось (І. Франко)

Інаугурування – урочистий початок процедури, урядування (І. Франко)

Інвазія – вторгнення, напад (І. Франко, А. Чайковський)

Інвектива – різкий викривальний виступ, різновид сатири, гнівне (письмове або усне) обвинувачення (М. Грушевський)

Інвентар – господарський опис в духовних, шляхетських, королівських і міських маєтках, складені власниками або орендарями. В ці майнові книги записувались панські і селянські грунти та майно; в них визначалося, скільки днів на рік селянин мав відробляти панщину у пана, які він обов’язки мав виконувати перед поміщиком і владою і т. д.; опис обов’язків кріпака; список майна, особливо рухомого (І. Франко)

Інвенція – вигадка, витвір фантазії (М. Грушевський)

Інвестиція – довгострокове вкладення капіталу в окремій галузі народного господарства (І. Франко)

Інгеренція – втручання до якоїсь справи, ведення контролю над чужою працею, вплив (М. Грушевський; І. Франко); посередництво (М. Грушевський)

Інгредієнція – складова частина якого-небудь складного з’єднання чи суміші (І. Франко)

Індагація (індагнація) – допит; нав’язування певної відповіді (І. Франко)

Інде – іноді (церковнослов’янське; А. Свидницький)

Індекс – список, покажчик (І. Франко)

Індемнізація – відшкодування (збитків); відшкодування поміщикам вартості скасованих кріпосних повинностей селян у Галичині в 1848 р. Відшкодування здійснювалося індемнізаційними 5 %-ми облігаціями, починаючи з 1858 р., з погашенням їх протягом 40 років (І. Франко)

Індигенат – надання прав громадянства іноземцям або чужинцям-шляхтичам прав польського шляхетства (І. Франко)

Індиферентизм – незацікавленість, бездіяльність; байдуже ставлення (М. Грушевський; І. Франко)

Індолентний – нездібний (І. Франко)

Індоленція – нездарність, недолугість, нездібність (І. Франко)

Індукта – перша стадія судового процесу (М. Грушевський)

Інкавст (гр.) – чорнило (Б.-І. Антонич)

Інквізит – обвинувачений, в’язень (І. Франко)

Інквізиція – тут: жорстоке знущання, катування (М. Кропивницький)

Інклюз – срібна монета, яка мас здатність повертатися до власника після того, як нею заплачено (І. Франко)

Інклюзник – затвірник (І. Франко)

Інконгруенція – незгідність, невластивість, дволичність (І. Франко)

Інкорпорувати – включити до свого складу, приєднати (І. Франко)

Іннервація – забезпеченість якого-небудь органу нервовими елементами (І. Франко)

Інновація – новаторство (І. Франко)

Іно (йно) – тільки, лише (М. Грушевський; різні автори)

Іно що – тільки що (І. Франко)

Іноси – гаразд, згода, згоден (І. Котляревський; Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Іноходець – кінь, який під час бігу заносить одночасно однойменні передню й задню ногу (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Інсигнії – знаки вищої влади, наприклад, скипетр, пурпурна тога, тощо (І. Франко)

Інсигніт – сигнал (І. Франко)

Інсинуація (інсінуація) – наклепницьке звинувачення; натяк, наклеп, хитра, зла чутка про когось, щоб йому нашкодити (М. Грушевський, І. Франко)

Інспірувати – підбурювати, навіювати, надихати (М. Грушевський; І. Франко)

Інсталяція – встановлення; обладнання помешкання; впорядкування; влаштування на певну посаду (І. Франко)

Інстигатор – підбурювач (І. Франко)

Інституція – установа, заклад (М. Грушевський)

Інсультація – висміювання, насмішка; зневага, образа (І. Франко)

Інсургент – повстанець, учасник повстання (І. Франко)

Інтабулювати – закріплювати свої права на маєток (І. Франко)

Інтабуляція – внесення до іпотечної або грунтової книги даних про закріплення прав на маєток; закріплення своїх прав на маєток (І. Франко)

Інтарсія – вид інкрустації, яка полягає в оздобленні дерев’яного предмета врізуванням в його поверхню шматочків дерева інших порід (І. Франко)

Інтендант (латин.) – військова особа, відповідальна за забезпечення військ продовольством, зброєю та іншим майном (А. Чайковський)

Інтенції – наміри, замисли (І. Франко)

Інтенція – задум, замисел, тяжіння, мета, намір; бажання; мета; порозуміння; спроба, намагання (різні автори)

Інтервеніювати – втручатися (М. Грушевський; І. Франко)

Інтервенція – втручання (М. Грушевський; І. Франко)

Інтердикт – заборона виконання богослужінь і релігійних обрядів (І. Франко)

Інтерес – справа, діло (І. Франко)

Інтерлокутор – співбесідник, співрозмовник (І. Франко)

Інтернування – затримання однією з воюючих держав громадян ворожої держави на своїй території до кінця війни (А. Чайковський)

Інтернувати – ізолювати (М. Грушевський)

Інтерпелювати – письмово запитувати з приводу якоїсь справи (І. Франко)

Інтерпелянт – окремий представник, депутат (І. Франко)

Інтерпелятор – той, хто вносить інтерпеляцію, запит урядові (І. Франко)

Інтерпеляція – офіційний депутатський запит в парламенті; письмовий запит з приводу якоїсь справи (М. Грушевський; І. Франко)

Інтерполяція – вставлення до рукописного тексту слів і речень, що не належать авторові; зміна, вставка в чужий текст (І. Франко)

Інтерпункція – вживання розділових знаків, пунктуація, розділові знаки (М. Грушевський; І. Франко)

Інтерциза – запис майна на когось, передшлюбна умова про придане (І. Франко)

Інтерція – входження, вступ, приступлення до виконання обов’язків (І. Франко)

Інтеція – намір, бажання (інтенція) (І. Франко)

Інтимат – затримка виконання вироку суду першої інстанції внаслідок апеляції; постанова, розпорядження (І. Франко)

Інткаденція сейму – період діяльності сейму від виборів до виборів (інтеркаденція) (І. Франко)

Інтрата – доход, прибуток; чистий прибуток; доход з нерухомого майна (І. Франко)

Інтродукція – вступ до великого твору, в опері – оркестровий вступ (І. Франко)

Інтролігатор – майстер з виготовлення книжкових оправ, палітурник (М. Грушевський; І. Франко)

Інтруз – нововпроваджене явище (різні автори)

Інфаміс – нечесний (І. Франко)

Інфамія – безчестя, ганьба (І. Франко)

Інфірмація – урочиста церемонія введення на посаду (І. Франко)

Іордан – назва церковного свята (19 січня) на пам’ять євангельської легенди про хрещення Ісуса Христа; місце на річці, де в цей день святять воду (Г. Квітка-Основ’яненко)

Іпотека – позика, що видається під заставу нерухомого майна, а також застава нерухомого майна під таку позику (І. Франко)

Іредентизм – національний рух в Італії в кінці XIX – поч. XX ст. За приєднання земель, частково заселених італійцями; національний незалежницький рух (М. Грушевський)

Ірзати (рзати) – іржати (різні автори)

Іритація – роздратування, хвилювання (М. Грушевський)

Іритувати – гнівити, злостити, дратувати, сердити (І. Франко)

Іриця – хробак (І. Франко)

Ірмологій – збірник духовних пісень (І. Франко)

Ірмос – релігійна пісня (І. Франко)

Ірредентська – незвільнена, уярмлена (М. Грушевський)

Іррідента – повстання (М. Грушевський)

Іршані штани – штани з овечої шкури, шерстю всередину, які носили пастухи в Причорномор’ї (різні автори)

Іршений – хрещений (І. Франко)

Ісконєбє (ісконі бе) – споконвіку був (І. Котляревський)

Ісправник (справник) – начальник повітової поліції в Росії (різні автори)

Істик – паличка для очищання лемеша в плузі при оранні землі (І. Франко)

Істовина – основний капітал у позиці (Ю. Федькович)

Італьяни – італійці (М. Грушевський)