Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

З

З плигу збитися – розгубитися, втратити глузд (І. Котляревський)

З уряду – за посадою (М. Грушевський)

За леда – за будь-що, за ніщо (І. Франко)

За леда (притокою) – зразу (за притокою) (І. Франко)

За мало – нема за що (І. Франко)

Заалярмований – стривожений (І. Франко)

Заалярмувати – подати сигнал тривоги (І. Франко)

Заанімуватися – захопитися (М. Грушевський)

Забаганок – примхливе бажання, каприз (І. Франко)

Забагнути – забажати, захотіти (М. Грушевський)

Забалянтрасити – почати баляндрасити; баляндраси – пусті, веселі розповіді, розмови про щось незначне, несерйозне (Г. Квітка-Основ’яненко)

Забаскаличитися – упертися, затятися (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Забембати – перевтомити (І. Корсак)

Забіг – турбота, запопадливість (І. Франко)

Забігати – робити що-небудь передчасно, не дотримуючись послідовності (М. Грушевський)

Забір – окупація; завойована, загарбана силою країна або територія (І. Франко)

Заблахманити – задурити, затуманити (І. Франко)

Забороло – оборонна стіна, бруствер у фортечному мурі, огорожа укріпленої місцевості (М. Грушевський; І. Франко)

Забрукатися – забруднитися (М. Грушевський)

Забуток – пам’ятка (М. Грушевський; І. Франко)

Завальонована – закрита вуаллю (І. Франко)

Завважати – помічати (М. Грушевський)

Завдати сук – образно: від виразу «зігнути в дугу» – «зігнути в сук» (І. Франко)

Завербувати – запросити, умовити (А. Свидницький)

Завиділи – завидували (І. Франко)

Завина – провина, вина (І. Франко)

Завід – 1) професія, фах, спеціальність (різні автори); 2) невиконання обіцянки; завід зробити – не дотримати слова (І. Франко; М. Грушевський)

Завідатель – завідувач (І. Франко)

Завідель – керівник, завідувач (І. Франко)

Завізвання – запрошення (М. Грушевський)

Завізвати – закликати, викликати; запросити (М. Грушевський)

Завій – круговий рух вітру; замет (І. Франко)

Завійна (завійниця) – різкий, пекучий біль у грудях або животі (І. Котляревський; О. Кониський)

Завікниця – віконниця (М. Устиянович)

Завіна (завійна) – різкий біль у животі (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Завішення – припинення; справа в завішенні – справа затримана, припинена (І. Франко)

Завішувати – припиняти (І. Франко)

Завод – фах (І. Франко)

Заводило – малий дзвін (А. Свидницький)

Заводовий – професійний (І. Франко)

Заволанний – закликаний (І. Франко)

Заволічка – нитка, гарус (А. Свидницький)

Заворонитись – задивитись (А. Свидницький)

Заворотний – будочник (А. Свидницький)

Завороть – запаморочення (І. Франко)

Завсігди – завжди (І. Франко)

Зав’язаний – заснований (М. Грушевський)

Зав’язати – заснувати (М. Грушевський)

Зав’язатися – утворитися, організуватися (І. Франко)

Зав’язувати – засновувати, закладати (М. Грушевський)

Зага – 1) сага; 2) спрага, печія (І. Франко)

Загал – товариство, широка громадськість; громада (М. Грушевський)

Загальниця – загальний (всеїдний) тиждень, третій перед великим постом (І. Франко)

Загально голошений – загально визнаний (І. Франко)

Загальноконфесійний – загальновіросповідний (І. Франко)

Заганки – загадки (різні автори)

Загар – чад (І. Франко)

Загарливий – гарячий, палкий (І. Франко)

Загарливо – гаряче, палко, старанно, завзято (І. Франко; різні автори)

Загата – огорожа біля стін хати, проміжок між якою і стінами закладається листям, соломою і т. ін. для утеплення хати взимку (різні автори)

Загатити – загарбати (різні автори)

Загачка – гак (І. Франко)

Загварантування – гарантування (І. Франко)

Загвоздити – вилаяти (І. Котляревський)

Загирити – занапастити (різні автори); утратити, розтратити (М. Грушевський); втратити, розтратити (А. Чайковський)

Загиритися – втратити все, збідніти, збанкротувати (І. Франко)

Заглада – вбивство, згуба, знищення, затертя, зруйнування, погибель, смерть; цілковите знищення (різні автори)

Заглаїти – погамувати, заспокоїти (І. Франко); залагодити, приховати (різні автори)

Заголовок – маленька подушка (І. Франко)

Загоновий (шляхтич) – дрібнопомісний (І. Франко)

Загорільці – фанатики (І. Франко)

Загоріти – учадіти (І. Франко)

Загортати – брати, захоплювати (М. Грушевський)

Загріти – запалити, заохотити (І. Франко)

Загродник – однодворець; малоземельний або безземельний селянин (І. Франко)

Загуменок – прихований запас, резерв (М. Грушевський)

Загуря – іграшка, забавка (М. Устиянович)

Загутати – розговорити, заспокоїти (І. Франко)

Загутатися – розважитися (різні автори)

Загутитися (загутатися) – забаритися, загавитися, затриматися (І. Франко)

Задавка – дифтерит (І. Франко)

Заденунційований – викритий (І. Франко)

Заденунціювати – донести на когось (М. Грушевський)

Задецидувати, децидувати – вирішити, прийняти рішення (М. Грушевський)

Заджумлений – очманілий (А. Свидницький)

Задибитися (від диба) – закувати себе, обмежити (І. Франко)

Задилькотіти – задрижати, затрястися (І. Франко)

Задиндати – зателіпатися, повиснути (І. Франко)

Задля – через, внаслідок (М. Грушевський)

Задруга – родина (І. Франко)

Задуфало – гордо, самовпевнено, зухвало (І. Франко)

Задуфаний – пихатий, зарозумілий (І. Франко)

Заєдно – постійно (М. Грушевський)

Зажаритись – зашарітись (А. Свидницький)

Зажекований – збентежений, засоромлений (І. Франко)

Зажужвелілий – висхлий до певної міри (І. Корсак)

Заздрісна – ревнива (І. Франко)

Зазив – заклик (М. Грушевський)

Зазору – зовсім; зазору нема – не видно (А. Свидницький)

Заінавгурований – започаткований (І. Франко)

Заінавгурувати – зробити початок, розпочати (І. Франко)

Заінвентувати – записати, заінвентаризувати (І. Франко)

Заінтабульований – відібраний за борги (І. Франко)

Заінтабулюватися на грунті – відібрати землю за борги (І. Франко)

Заісте – по-справжньому (І. Франко)

Заїлість – запеклість, злість (І. Франко)

Заїхати по гамалику – дати по шиї (І. Франко)

Займавий – цікавий (І. Франко)

Займанщина – земельна власність (М. Грушевський)

Займовання – запозичення (М. Грушевський)

Зайти з майки – підійти хитрощами (І. Франко)

Закавраш (закарваш) – одворот на кінці рукава; обшлаг (Г. Квітка-Основ’яненко)

Заказ – заборона (І. Франко)

Заказати – заборонити (І. Франко)

Заказувати – забороняти (І. Франко)

Закал – гарт (І. Франко)

Закала – ганьба, сором (І. Франко)

Закаляти – забруднити, замазати чим-небудь (Г. Квітка-Основ’яненко)

Закамешитися – заметушитися, поспішати (І. Котляревський)

Закапарити – зіпсувати, змарнувати (І. Франко)

Закасувати – 1) відхилити, відкинути; 2) зробити краще, перевершити (І. Франко); 3) взяти до війська (М. Грушевський)

Заквестіонувати – піддати сумніву, не визнати щось (М. Грушевський)

Заки – поки (М. Грушевський)

Заким – заки, поки; перед тим, як; (різні автори)

Закіп – нафтова яма, примітивна шахта; пробна яма при добуванні нафти (І. Франко; різні автори)

Заклавзулований – зумовлений, застережений (І. Франко)

Закленути – заложити, закласти (І. Франко)

Закнебльований – затканий, з кляпом у роті; обмежений, підпорядкований строгій цензурі (І. Франко)

Закнеблювати – затикати, заткнути (І. Франко)

Заков’язнути – задубіти (А. Свидницький); замерзнути, заціпеніти (І. Франко)

Заколесник – кілок, який закладають в отвір на осі, щоб не спадало колесо (А. Свидницький)

Закомунікувати – повідомити (М. Грушевський); передати всім, пропагувати між всіма (І. Франко)

Закон – чернечий орден (І. Франко)

Закотурманий – зав’язаний; замотаний, закутаний (І. Франко)

Закотурмати – закутати (голову й ін.) (І. Франко)

Закоценілий – задубілий (І. Франко)

Закраска – забарвлення (І. Франко)

Закратований – загратований (І. Франко)

Закристія – кімната в костьолі чи в церкві, де зберігаються церковні речі (І. Франко)

Закрушнятися – заворушитися (І. Франко)

Закупно – закупівля (М. Грушевський)

Залапуцати – забруднити (І. Корсак)

Заласність – звабливість, чарівність, хтивість (І. Франко)

Залеглість – заборгованість (І. Франко)

Заледве – тільки-но (різні автори)

Залецати – рекомендувати (І. Франко)

Залижник – поличка для ложок (різні автори)

Залізняк – ливарник або торговець залізними речами (Г. Квітка-Основ’яненко)

Залічка – аванс (І. Франко)

Залога – гарнізон, екіпаж (корабля та ін.); військові частини; охорона; гурт людей (різні автори)

Заложення – твердження (М. Грушевський)

Заломити – переважити (І. Нечуй-Левицький)

Залубні, залубеньки – сани (І. Франко)

Залягати – бути боржником (І. Франко)

Замаркувати – заявити, запропонувати, чітко означити (І. Франко)

Замельдувати – заявити, довести до відома, повідомити (І. Франко)

Замельдуватися – заявитися (І. Франко)

Заметатись – заразитись (І. Нечуй-Левицький)

Замешкати – зайняти (А. Свидницький)

Замикати – закінчувати, закривати (М. Грушевський)

Замилування – велика схильність до чогось (І. Франко)

Замишлянка – примхлива жінка (І. Франко)

Замірок – квола, миршава людина (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Заміт – питання, зауваження, закид (І. Франко)

Замішанина – мішанина, сум’яття (М. Грушевський)

Замішання – сум'яття, загальна розгубленість (М. Грушевський)

Замок – замкнув, зачинив (І. Франко)

Замотиличитись – запаморочитись (І. Франко); заразитися, бути з червоточиною (А. Свидницький)

Замуцьовати – затвердіти (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Зане (занє) – бо, тому що (церковнослов’янське; І. Франко)

Занегувати – заперечувати, нехтувати (І. Франко)

Занеже – тому що (церковнослов’янське; Г. Квітка-Основ’яненко)

Занестися – підкріпитися (І. Франко)

Занехати – покинути, зневажити (М. Грушевський)

Заник – занепад (І. Франко)

Заника – зникнення, атрофія, виродження (М. Грушевський)

Заникання – занепад (М. Грушевський)

Зантії – турецькі жандарми (А. Чайковський)

Занядра (и) – надра, нетрі, суспільне дно (І. Франко)

Заопиханий – обдертий (І. Франко)

Заосмотрені – впоряджені, доглянуті (І. Франко)

Заосмотряти – забезпечити (І. Франко)

Запалений – запеклий (М. Грушевський)

Запам’яталий – нестримний, пристрасний (І. Франко)

Запаска – жіночий одяг у вигляді незшитої спідпиці (І. Котляревський); жіночий одяг у вигляді шматка тканини певного розміру, переважно вовняної, що використовується замість спідниці для обгортання стану поверх сорочки (Г. Квітка-Основ’яненко; А. Свидницький); фартух (різні автори)

Запаска морева – тобто запаска з дорогої шовкової тканини з полиском (Г. Квітка-Основ’яненко)

Запевняти – забезпечувати, гарантувати (М. Грушевський)

Запецьканий – забруднений (І. Корсак)

Запікатися – зупинитися, затнутися (І. Франко)

Запіл – пола одежі, загорнута так, що в неї можна щось набрати (М. Кропивницький)

Запічок – місце па печі за комином (І. Котляревський)

Заплава – оболонь, низинне болотисте місце (Ю. Дячук)

Заплішити – укріплювати що-небудь, забиваючи клинець (заплішку) (Г. Квітка-Основ’яненко)

Заповідати – обіцяти; оголошувати (М. Грушевський); повідомляти, інформувати (І. Франко)

Заповідатися – передбачатися, обіцяти бути (І. Франко)

Заповіджений – обіцяний; передбачений, запланований (М. Грушевський)

Заповітрений – заражений (І. Франко)

Запола – поділ жіночої сорочки; пола; переносив у заполі – переносив у полі (Г. Квітка-Основ’яненко)

Заполіткувати – орендувати (М. Грушевський)

Заполоч – кольорові бавовняні нитки для вишивання (Г. Квітка-Основ’яненко)

Запомога – допомога (І. Франко)

Запоручення – гарантування (І. Франко)

Запояска – запаска (М. Устиянович)

Запрезентувати – представити, познайомити (І. Франко)

Запренумерований – передплачений (І. Франко)

Запренумерувати – передплачувати, підписуватись (І. Франко)

Запрятування – заморочування (М. Грушевський)

Запрятувати – морочити (М. Грушевський)

Заптій – прислужник (І. Франко)

Запусний – один з останніх днів напередодні великого посту (І. Франко)

Запусний вівторок – останній вівторок перед великим постом (І. Франко)

Запуст – останні дні напередодні великого посту (І. Котляревський)

Запусти – зарослі (І. Франко)

Зараджуючий – управитель (І. Франко)

Зариглювати – засунути на засув (І. Франко)

Зарібник – найманий робітник (М. Грушевський)

Зарівно – однаково (А. Свидницький; І. Франко)

Зарінок – громадське пасовисько над річкою; рівне місце біля ріки, поросле травою (де літом у свята збирається сільська молодь) (І. Франко); побережжя, на котрім ріка осаджує рінь і намул (М. Устиянович)

Заряд – керівництво; правління, адміністрування (М. Грушевський; І. Франко); в заряді – під управлінням, адмініструванням (М. Грушевський)

Зарядження – розпорядження (М. Грушевський)

Заряджувати – розпоряджатися, порядкувати (М. Грушевський)

Зарядити – дати вказівку, розпорядитися (М. Грушевський); призначити, наказати (І. Франко)

Зарядця – управляючий (І. Франко)

Зарядчик – управитель (І. Франко)

Засахарити, зсахарити – зсушити (А. Свидницький)

Засівати – посипати долівку зерном (народний різдвяний звичай) (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Засідатель – виборний представник населення, який бере участь у розгляді судової справи (Г. Квітка-Основ’яненко); дрібний судовий чиновник (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Заскалубина – щілина (І. Нечуй-Левицький)

Заскаритися – обіцяти під загрозою божої кари (І. Франко)

Засклепити – заціпити (І. Франко)

Засклепитися – замкнутися в собі, втратити життєвий інтерес, скам’яніти (І. Франко)

Заскліти – задерев’яніти (А. Свидницький)

Заскочити – застати зненацька (І. Франко)

Заслонка – занавіска, фіранка (А. Свидницький)

Заснидіти – змарніти (різні автори)

Заснітитися – 1) зароджуватися; 2) засипатися (чим-небудь); 3) зайнятися, спалахнути (І. Франко); 4) покритися (А. Свидницький)

Засобачити – закинути, загубити (І. Корсак)

Застанова – роздумування (І. Франко)

Застановитися – задуматися, замислитися (М. Грушевський; І. Франко)

Застановлятися – розмірковувати, роздумувати, виясняти, задумуватися (М. Грушевський; І. Франко)

Застрикувати – закапувати (І. Франко)

Застувати – заступати, зупиняти (М. Грушевський)

Заступати – представляти (М. Грушевський)

Заступеиь – представник громади (І. Франко)

Заступильно – держално, древко на заступі Згедзкатися – впертися, зноровити (О. Кониський)

Заступити – замінити (М. Грушевський)

Заступлений – замінений (М. Грушевський); представлений (І. Франко)

Заступник – представник (М. Грушевський)

Заступництво – представництво (М. Грушевський)

Зась – же, але (І. Франко)

Затарасований – перегороджений, загрузлий (І. Франко)

Затахльовувати – затушковувати (І. Франко)

Затекло – завзято (І. Франко)

Затемперований – заструганий, загострений (І. Франко)

Затетеріти – остовпіти (І. Франко)

Затильний – задній (І. Франко)

Затим – оскільки (І. Франко)

Затого – скоро, от-от (Г. Квітка-Основ’яненко)

Затока – сковзьке місце на дорозі, де заточуються сани (І. Франко)

Затомізувати (від атом) – розчленити, подрібнити (М. Грушевський)

Затрацений – пропащий (різні автори)

Затрити – втратити, розтратити (різні автори)

Затруло (від трута) – затруїло (І. Франко)

Затьма – затьмарення, затемнення (І. Франко)

Затяжець – гетьманський козак із чужоземців (І. Нечуй-Левицький)

Заутреня – ранкова відправа в церкві (А. Свидницький)

Зауфаніє – довіра (М. Грушевський)

Заушниці – запалення завушних залоз (І. Котляревський; Г. Квітка-Основ’яненко)

Зафантувати – закласти, віддати в заклад (І. Франко)

Зафасувати – отримати (різні автори)

Зафрасувати – зажурити, збентежити (І. Франко)

Зафресований – збентежений (І. Франко)

Зафундувати – почастувати (І. Франко)

Захайдаканий – перевтомлений, доведений до певного важкого стану (І. Корсак)

Захланний – скупий, зажерливий (різні автори)

Захляпаний – заляпаний, брудний (І. Франко)

Заховання – збереження (М. Грушевський)

Заховати – зберігати (М. Грушевський; І. Франко)

Заховатися – зберігатися, дотримуватися (І. Франко)

Заховувати – зберігати (М. Грушевський)

Заховуватися – поводитися, матися, утримуватися (різні автори)

Захоронка – дитячий притулок (І. Франко)

Зацабанити – лаятись (А. Свидницький)

Зацирка – солдатська муштра (І. Франко)

Зацморкнути – зашморгнути (І. Франко)

Зацний – гідний поваги, значний, благородний (І. Франко)

Зацофаний – відсталий, реакційний (І. Франко)

Зацофання – відсталість (І. Франко)

Зацукатися – завагатися, упертися, затятися на слові, зам’ятися, зупинитися (І. Франко); дати себе збити в дискусії; не знати, що відповісти (різні автори)

Зацукуватися – запинатись на слові, затинатись; завагатися, зупинитися, попасти в безвихідь (І. Франко)

Зачевріти – зісохнути (І. Нечуй-Левицький)

Зачери – зачерпни (І. Франко)

Зачеряти – зачерпнути (І. Франко)

Зачирати – зачерпнути, зачерпувати (І. Франко); черпати, набирати (різні автори)

Зашахувати – перешкодити (І. Франко)

Зашкаралющуватися – відокремлюватися, замикатися (І. Франко)

Зашкруміти – зашкварчати (І. Франко)

Зашпотатися – зачепитися за щось ногою, впасти, спіткнутися (І. Франко)

Зашпунтований – забитий (І. Франко)

Зашпунтувати – заткнути, замазати (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Зашрібувати – закрутити (І. Франко)

Заюрити – втратити глузд (І. Котляревський)

Збитенщик (збитенник) – продавець збитню (Г. Квітка-Основ’яненко)

Збитень – гарячий напій, який готувався з води, меду, прянощів (Г. Квітка-Основ’яненко)

Збитки – кпини, жарти (І. Франко)

Збиткуватися – знущатися (І. Франко)

Збитня (збитень) – гарячий напій з води, меду і прянощів (І. Котляревський)

Збігець – втікач (І. Франко)

Збіжень – збіговисько (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Збіжець – втікач (І. Франко)

Збіжжя – зерно хлібних злаків (М. Грушевський; Ю. Дячук)

Збіржа – 1) стоянка візників (збіржаників) (біржа); 2) візницький екіпаж (Г. Квітка-Основ’яненко)

Збіри – охоронці (І. Франко)

Збірня – сільська управа, в якій було приміщення для тимчасового ув’язнення (різні автори)

Збіч – крутий схил, косогір (І. Франко)

Зблязовання – притуплення уваги, байдужість до всього (І. Франко)

Зблякований – збляклий (різні автори)

Зблямуватися – скомпромітувати себе (І. Франко)

Збомбардований – такий, що зазнав краху, занепалий (М. Грушевський)

Зборня – кімната для громадського сходу (А. Свидницький)

Збродня – злочин (І. Франко)

Збродняр – злочинець (І. Франко)

Збудь-вік – старезний, дуже старий (Г. Квітка-Основ’яненко)

Збуй – розбійник, бешкетник, розбишака (І. Франко; різні автори)

Збурений – схвильований (І. Франко)

Збутвілий – запліснявілий (І. Франко)

Звагом – повагом (різні автори)

Звада – незгода, сварка (І. Франко)

Звадина, звада – сварка, суперечка (М. Грушевський)

Звакувати – змарнувати, згаяти час (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Зварич – робітник солеварні (І. Франко)

Зварувати – виманити, дістати, вкрасти (І. Франко)

Зведенята – зведені брат і сестра (різні автори)

Звергнути – з силою кинути, шпурнути (І. Франко)

Зверечи – скидати, поскидати (І. Франко)

Зверхник – начальник, керівник (І. Франко)

Зверхництво – керівництво, керівна посада (І. Франко)

Зверхній – зовнішній (М. Грушевський)

Звивати – припиняти (М. Грушевський)

Звидіти – оглянути (І. Франко)

Звинення – згортання (І. Франко)

Звинний – меткий, спритний (І. Франко)

Звинно – зручно (І. Франко)

Звиняти – вибачати (І. Франко)

Звиток – сувій, згорток (І. Франко)

Звичайний – вихований, той, хто дотримується загальноприйнятих звичаїв і норм (М. Грушевський)

Звід – журавель (заст.) (Ю. Дячук)

Звідомлення – повідомлення (М. Грушевський)

Звідувати – питати (І. Франко)

Звільна – повільно (М. Грушевський)

Звір (звори у множині) – вертеп, дебра, яр (М. Устиянович); улоговина; яр, провалля в горах (І. Франко)

Звірята – тварини (М. Грушевський)

Звістун – провісник (різні автори)

Звітися – гніздуватися (І. Франко)

Звомпити – злякатися, знітитися (М. Грушевський)

Звори (однина: звір, ізвір) – гірські западини, яри, провалля; провалля в горах (І. Франко; різні автори); дебрі, роздоли, нетрі (А. Могильницький)

Зворот – повернення, заміщення (М. Грушевський)

Звощик – візник (різні автори)

Звуковик – учень-першокласник (різні автори)

Зв’язковий – член спілки, союзу (І. Франко)

Зв’язок – спілка, союз (І. Франко)

Згага – спрага (М. Кропивницький)

Зганути – збагнути, згадати, нагадати, схаменутися (І. Франко)

Згар – згарище, попелище, випалений ліс (різні автори)

Згинути – згадати, збагнути (І. Франко; різні автори)

Згирити – загубити, знищити (І. Франко)

Згиритися – загубитися, зникнути (І. Франко)

Згінник – той, що служить у торгівця свиньми (І. Франко)

Зглочений – з’юрмлений (І. Франко)

Зглубити – зрозуміти (І. Франко)

Згляд – погляд, догляд, контроль; міркування (М. Грушевський; І. Франко)

Зглядати – складати, збивати, змішувати (І. Франко)

Зглядний – відносний (І. Франко)

Зглядно – або ж (М. Грушевський); порівняно, відносно (І. Франко)

Зглядь (мати) – зважати (на когось, на щось) (І. Франко)

Згнетення – придушення (І. Франко)

Згори – заздалегідь, наперед (М. Грушевський)

Зграмосити – збити (І. Франко)

Згризливий – клопітний, конфліктний (М. Грушевський)

Здатний – вдалий, досконалий (І. Франко)

Здаточні – коні, які передавалися візником візникові (на відміну від поштових – перепряжних) (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Здвиг – рух; скупчення (М. Грушевський); наплив, скупчення, натовп; стихійно наростаюче людське стовпище, людський тиск (І. Франко)

Здвигнений – зрушений до дії (М. Грушевський)

Здвигнення – поступ, зрушення (І. Франко)

Здеградування – розжалування, пониження в ранзі (І. Франко)

Здегустований – настроєний (І. Франко)

Здеконцептований – безрозсудний, розгублений (І. Франко)

Здекуційник – екзекутор, судовий виконавець (І. Франко)

Здекуція – збирання податків (екзекуція); виконання судового рішення (І. Франко)

Здемаскувати – викрити кого-небудь, викрити приховані наміри (М. Грушевський)

Здементувати – спростувати (офіційно) (І. Франко)

Здерка – назва риби (І. Франко)

Здесперований – в розпачі (І. Франко)

Здесяткований – відношення натуральної оплати праці до виконаної роботи (один до десяти) (І. Франко)

Здефравдувати – обшахраїти (І. Франко)

Здецидований – готовий, вирішений, рішучий (М. Грушевський; І. Франко)

Здецидувати – вирішити (І. Франко)

Здецидуватися – зважитися (на що) (М. Грушевський)

Здибати – зустріти (М. Грушевський; І. Франко)

Здиханат – глумлива переробка слова «деканат», тобто назви церковно-адміністративного району, на чолі якого стояв декан (І. Франко)

Зді – тут, сюди (Г. Квітка-Основ’яненко)

Здрайца – зрадник (І. Франко)

Здрій – джерело (І. Франко); струмок (різні автори)

Здрой – джерело (І. Франко)

Здрухотати – потрощити, знищити, ліквідувати, зламати (І. Франко)

Здруцкувати – роздробити, розчавити (І. Франко)

Здумілий – здивований (І. Франко)

Здуміти – отетеріти (І. Франко)

Здуфалий – зарозумілий, гордий (І. Франко)

Здуфальство – зухвальство, нахабство (І. Франко)

Зек – в’язень (радянізм, від з/к – «заключённый каналоармеец») (різні автори)

Зелениця – вид грибів (І. Корсак)

Зелепуга – недозрілий плід (І. Франко)

Зелінка – зелена (мідна) фарба (Б.-І. Антонич)

Зело – 1) сильно, дуже; 2) літера церковнослов’янського і староруського алфавітів на позначення звука «з» (Г. Квітка-Основ’яненко; Ю. Дячук)

Зелотизм – надмірна старанність (І. Франко)

Зельман – герой українських веснянок і гагілок (Б.-І. Антонич)

Земник – пивниця, погріб (М. Устиянович)

Земство – орган місцевого самоврядування, створений у дореволюційній Росії відповідно до земської реформи 1864 р. (М. Кропивницький)

Земський – службова особа у волостях і повітах у дореволюційній Роси (О. Кониський)

Зер – сер (І. Франко)

Зеро – нуль (М. Грушевський; І. Франко)

Зефір – легкий, теплий вітерець (Ю. Дячук)

Зецер – друкар-складач (М. Грушевський; І. Франко)

Зецерня – друкарня, набірня (І. Франко)

Зецерський – складальний (М. Грушевський)

Зжужжавілий – висхлий до певної міри (І. Корсак)

Зигар – кіптява (І. Франко)

Зигарок (дзигарок) – годинник (І. Франко)

Зизом – косо (дивитися); зизом дивитися – кидати косі погляди, виявляючи невдоволення (І. Франко)

Зизоокий – косоокий (І. Франко)

Зизуватий – косий (І. Франко)

Зикратий – білобокий (І. Котляревський)

Зимарка – на Гуцульщині хата на полонинах (І. Франко)

Зимівля – корм для худоби на зиму (різні автори)

Зимний – холодний (І. Франко)

Зимниця – гарячка, пропасниця (І. Франко)

Зиндра – іскра (І. Франко)

Зиск – вигода (Ю. Дячук)

Зискати – добитися, здобути, виграти (М. Грушевський)

Зиськати – мати зиск, вигоду (І. Франко)

Зіви – зябра (у риб) (І. Франко)

Зійскать – віднайти, здобути (І. Франко)

Зілля троян – те саме, що тройзілля (І. Франко)

Зільник – гербарій (М. Грушевський); квітник (різні автори)

Зінське щеня – невеликий гризун, що живе під землею, має недорозвинені очі, сховані під шкірою, і зуби, пристосовані для риття землі; сліпець (Г. Квітка-Основ’яненко; О. Кониський)

Зіньки – зіниці (І. Франко)

Зіпнути – ревнути, крикнути, дихнути останній раз (І. Франко)

З’ісатися – здригатися, бути неспокійним (І. Франко)

Зіснутися – прокинутися, отямитись (І. Франко)

Зісполити – поєднати, об’єднати (І. Франко)

Зісполів – разом, взагалі (І. Франко)

Зіставляти – залишати (М. Грушевський)

Зіхати – позіхати, нудьгувати (М. Грушевський)

З’їжня – ненажери (їжа – витрата їжі) (І. Франко)

Зйожуватися – зіщулюватися (різні автори)

Зладжений – складений (І. Франко)

Злісний – лісник, державний лісничий (І. Франко)

Зліцитувати – продати з торгів, з аукціону (І. Франко)

Зловрогий – зловісний (різні автори)

Злотий – польська грошова одиниця, срібна монета; з 1564 р. дорівнював 30 грошам польським; в перші десятиліття панування Австрії в Галичині знаходився в обігу паралельно з австрійським гульденом (І. Франко); на Правобережній Україні місцева назва монети вартістю 15 копійок (М. Кропивницький)

Злоточити – вимучити (І. Франко)

Злуда – ілюзія, облуда, омана (І. Франко; різні автори)

Злудливий – обманливий, примарний (М. Грушевський)

Злудний – ілюзорний, примарний, оманливий (І. Франко)

Злямпартований – зруйнований розпусним життям (І. Франко)

Змагання – боротьба; прагнення; намагання, заходи; прямування, стремління (М. Грушевський; І. Франко)

Змагати – прямувати, йти (І. Франко); прагнути (чого), прямувати (до чого) (М. Грушевський)

Змагун – учасник змагань (Б.-І. Антонич)

Змаза – гандж, вада, пляма (І. Франко)

Змазання – стертя в лиця землі, знищення (І. Франко)

Змазь – пляма (І. Франко)

Зманеровати – бути неприродним у поведінці, маніритися (І. Франко)

Змарганий – змучений, змордований (І. Франко)

Змартвихвстанці – ченці польського католицького ордену (І. Франко)

Змигати – заплющувати очі, не звертати уваги (А. Свидницький)

Змилити – ввести в оману (І. Франко)

Змисл – уява, чуття (І. Франко)

Змисловий – почуттєвий, пристрасний; чуттєвий (І. Франко)

Змітки – зношені личаки (М. Устиянович)

Змогтися – посилитись (І. Франко)

Змор (змора) – привид, марення (різні автори)

Змора – за народним віруванням, мара, що вночі давить серце; примара, кошмар, привид, марення у сні (І. Франко)

Змоцювати – укріпити (І. Корсак)

Змрік (змрок) – присмерк, сутінок (І. Франко)

Зналізне – знахідне (плата за розшук) (І. Франко)

Знаряд – знаряддя (І. Франко)

Значки – малі прапори у козацьких сотнях (І. Котляревський); військові регалії невеликих козацьких загонів (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Знесення – скасування, обмеження (М. Грушевський)

Знітувати – 1) з’єднати, спаяти, склепати; 2) звести нанівець (І. Франко)

Зновити – вигадати, видумати (І. Франко)

Зовиця – сестра чоловіка (Г. Квітка-Основ’яненко; різні автори)

Золотий (злотий) – на Правобережній Україні місцева назва монети вартістю 15 копійок (Г. Квітка-Основ’яненко)

Золотий ринський (зр.) – назва золотої монети, золотого гульдена (І. Франко)

Золотник – золотар (М. Грушевський)

Золювати (чоботи) – підбивати підметки (до чобіт) (І. Франко)

Зомпля – дебра (А. Могильницький); нетрі, гущавина (різні автори)

Зопихати – розповісти (І. Франко)

Зочити – побачити (І. Франко)

Зражати – виявляти, виказувати (М. Грушевський)

Зраст – ріст, сила (І. Франко)

Зреванжуватись – відповісти, відплатити тим самим; взяти реванш (М. Грушевський)

Зревольтований – збунтований, повсталий (М. Грушевський; І. Франко)

Зревольтуватися – збунтуватися (М. Грушевський)

Зредукований – зведений до чогось меншого; усунутий з посади; ослаблений, зменшений (І. Франко)

Зредукувати – змінювати в бік зменшення, послаблення; ослабити, скоротити, зменшити (І. Франко)

Зрезигнований – 1) примирений з долею; 2) відновлений, зречений (І. Франко)

Зрезигнування – примирення з долею (І. Франко)

Зрезигнувати – зректися своїх планів (посади), уступитися (М. Грушевський; І. Франко)

Зретирувати – відступити, відійти (І. Франко)

Зрібний – 1) рядняний, витканий домашнім, кустарним способом; 2) зношений, спрацьований (І. Франко; різні автори)

Зрізованець – вид рослини (І. Франко)

Зріниця (зрінка) – зрачок (різні автори)

Зручний – спритний (М. Грушевський)

Зсуканий – скручений, сплетений (М. Грушевський)

Зтирлувати – зупинити, зігнати докупи для відпочинку чи водопою худобу (М. Кропивницький)

Зуб – танцювальна мелодія з приспівом па мотив «Ой дуб, дуба…» (І. Котляревський)

Зубці – страва із зварених або підсмажених очищених зерен ячменю (І. Котляревський)

Зугарен – вправний, умілий (М. Кропивницький)

Зуздріти – побачити (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Зустріт – зіткнення (І. Франко)

Зух – завзята людина; молодець, хват, сміливець (І. Франко; різні автори); хват, орел (Ю. Дячук)

Зуховатий (зухуватий; від зух – молодець) – задерикуватий, нахабний; молодецький, хвацький, бравий (І. Франко)