Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

У

У млі ока – дуже швидко (різні автори); миттю (М. Грушевський)

У москалі – себто у солдати, до війська (М. Кропивницький)

У трунку – всередині, на душі (різні автори)

Уазик – автомобіль Ульяновського автозаводу (УАЗ) (різні автори)

Убезпека – запевнення кого-не-будь у чомусь, заспокоювання (О. Кониський)

Убо – отже, так, бо (церковнослов’янське; Г. Квітка-Основ’яненко; І. Франко)

Убори – одяг (М. Грушевський)

Убочі – узбіччя гір (різні автори)

Убрання – одяг (М. Кропивницький)

Убрус – скатертина (І. Франко)

Увага – зауваження (І. Франко)

Уверечи – вкинути (І. Франко)

Уверть – з коренем вирване дерево (М. Устиянович)

Увзгляднено – стосовно, відносно (М. Грушевський)

Увзгляднити – врахувати (І. Франко)

Увійнятися – вгамуватися, втихомиритися (різні автори)

Уводити – обдурювати (І. Франко)

Угобзення – 1) возвеличення; 2) достаток (Г. Квітка-Основ’яненко)

Угобзити – розбагатіти, стати багачем (Г. Квітка-Основ’яненко)

Уговкувати – втихомирювати, заспокоювати (І. Франко)

Угомонна палата – кримінальний (карний) суд (Г. Квітка-Основ’яненко) [уголовна]

Угри – угорці (М. Грушевський)

Угрин – угорець (А. Свидницький)

Угурний – непривітний, грубий, сварливий, впертий, непокірний, непримиренний, норовистий, зухвалий (І. Франко)

Уд (удо) – бедро, стегно; литка (церковнослов’янське; І. Франко)

Удаватися – звертатися (М. Грушевський)

Уданий (приступ) – вдаваний наступ (І. Франко)

Удатний – вдалий (І. Франко)

Удержувати – утримувати, оплачуючи (різні автори)

Уділ – участь; доля, призначення (І. Франко)

Уділати – зладнати, упорати (М. Устиянович)

Уділення – надання (М. Грушевський)

Удобрухувати, удобрухати – заспокоювати, задобрювати (І. Франко)

Удоскіч – навздогін (І. Франко)

Удри – суперечка, бійка (піти на удри – сперечатися, лізти в бійку, задиратися) (І. Франко)

Уємний – негативний, заперечний (І. Франко)

Ужва, вужівка – рід вірьовки із лози, пруття (І. Франко)

Ужевка – налигач, гужівка (І. Франко)

Ужиточний – практичний, необхідний, корисний (різні автори)

Ужівка – мотузка (різні автори)

Ужовка – мотузка із пруття (І. Франко)

Узгляднення – врахування, прийняття до уваги; прихильна увага; відносність (І. Франко)

Узгляднити – взяти до уваги, врахувати (різні автори)

Узгляднювати – враховувати (М. Грушевський)

Уздихати – зітхати (А. Свидницький)

Узи – окови (різні автори)

Узискати – здобути, знайти (І. Франко)

Уїзд – повіт (М. Грушевський)

Уйма – шкода (І. Франко)

Уймати – забирати (М. Грушевський)

Уймити – відібрати, зменшити (І. Франко)

Уймитися – стати на захист (І. Франко)

Укартувати – спланувати, обміркувати, погодити, вирішити (І. Франко)

Уклад – угода (І. Франко)

Уконституюватися – встановлюватися, засновуватися (М. Грушевський)

Уконтентувати – вдовольнити (Г. Квітка-Основ’яненко; І. Франко); задовольнити, щедро пригостити; потішити (М. Грушевський)

Укриті (цілі) – приховані (заміри) (І. Франко)

Укроп – від: окріп, розгарячений (І. Франко)

Уладження – упорядкування (І. Франко)

Улеть – схил (М. Устиянович)

Улиця (вулиця) – ігри й танці сільської молоді (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Уломний – кволий, каліка (І. Франко)

Уломність – каліцтво, непридатність (І. Франко); недосконалість, слабість (різні автори)

Улуда – привід (І. Франко)

Улудний – звабливий, спокусливий (І. Франко)

Улус – стійбище кочовиків або селище тюрксько-монгольських народів у Сибіру й Центральній та Середній Азії (І. Франко)

Ульга – полегшення, співчуття (А. Свидницький)

Ультрамонтан – запеклий католик, папіст (І. Франко)

Ультрамонтанський – крайнє клерикальний (І. Франко)

Улягати – підкорятися, піддаватися (різні автори)

Умбон – металева бляха напівсферичної або конічної форми посеред щита (М. Грушевський)

Умбра – абажур (І. Франко)

Умисловий – розумовий (І. Франко)

Умієтність – уміння, здібності (І. Франко)

Умкнути – щезнути (А. Свидницький)

Уморити – гасити, погашати, погасити борги; припиняти, припинити справу (І. Франко)

Унгварський – ужгородський (І. Франко)

Ундер-цер, унтер, унтер-офіцер – звання молодшого командного складу із солдат у царській армії (різні автори)

Уне – щодо (когось, чогось) (Г. Квітка-Основ’яненко)

Уневажнення – скасування, розірвання, анулювання, оголошення недійсним (І. Франко)

Уневажняти – скасовувати, робити недійсним (І. Франко)

Унія – єднання, союз (М. Грушевський; Ю. Дячук)

Уноситися – захоплюватися (І. Франко)

Унціальний – вид письма у давніх рукописах (І. Франко)

Уняти – відібрати (І. Франко)

Упадок – падіння (М. Грушевський)

Упевнювати – виправдовувати (І. Франко)

Упир (вампір) – за народним повір’ям, перевертень, мрець, що нібито виходить ночами з домовини і ссе кроз сплячих людей (М. Кропивницький)

Упімнення – нагадування, застереження, пересторога, попередження (І. Франко)

Упімнути – докорити, закинути (І. Франко)

Упімнутися – нагадати, домагаючись чогось; потурбуватися (М. Грушевський)

Уповажнювати – доручати (М. Грушевський)

Уповносилений – уповноважений (І. Нечуй-Левицький)

Упоминати – нагадувати, наказувати, умовляти (І. Франко)

Упоминатися – нагадувати (М. Грушевський)

Упосаження (упосадження) – винагорода, маєток, пов’язаний з якоюсь посадою (І. Франко)

Упосліджений – скривджений, відсталий (І. Франко)

Упослідження – скривдження (І. Франко)

Упослідити – принижувати, зневажати, ставити нижче себе (М. Грушевський)

Управнена – оброблена (І. Франко)

Упрагнений – омріяний, очікуваний (І. Франко)

Уприкнений – пригноблений (І. Франко)

Урагова мати – вража мати (Г. Квітка-Основ’яненко)

Ураза – 1) образа; 2) рана, болюче місце (М. Грушевський; І. Франко)

Уразівське сукно – просте сукно (Г. Квітка-Основ’яненко)

Урбаріальний – інвентарний (І. Франко)

Урбаріальний помір – розмежування земель (І. Франко)

Урбарій – список землевласників, зобов’язаних до певних повинностей (І. Франко)

Урбарія – грошова повинність, що платиться поміщику, чинш; опис (регулювання) повинностей і оподаткування селян (І. Франко)

Урвитель (урвитіль) – шибеник (І. Франко)

Ургенс – нагадування (про термін) (М. Грушевський; І. Франко)

Ургувати – вимагати, квапити, підганяти; нагадувати (І. Франко)

Урина – сеча (І. Франко)

Урлопник (урльопник) – відпускник; солдат, відпущений з дійсної служби (переведений у запас) (І. Франко)

Урльоп – відпустка з війська; відпустка, канікули (різні автори)

Уроєний – удаваний, уявний (І. Франко)

Уроки – за марновірними уявленнями – наслання хвороби , кому-небудь поглядом (Г. Квітка-Основ’яненко); пристріт, навроки, переполох, переляк від «дурного ока» (різні автори); чаклування (І. Франко)

Уроче – принада, чара (М. Устиянович)

Урочий – чудовий, прекрасний, урочистий (різні автори)

Уроювати – задумувати, брати собі до голови (І. Франко)

Уряд – місцеве правління; правління як діяльність; посада, що дає право керувати людьми; державна установа (різні автори)

Урядження – здійснення заходів, влаштування (М. Грушевський; І. Франко)

Урядити – відкрити,, заснувати (різні автори)

Урядник – нижній чин повітової поліції в Російській імперії, у XX ст. вживається як синонім урядовця (М. Грушевський, М. Кропивницький)

Урядовий – службовий, офіційний (М. Грушевський)

Урятовання – порятунок (І. Франко)

Ускаржатись – скаржитись (А. Свидницький)

Ускромити – приборкати (І. Котляревський)

Успособлений (до чогось) – має до чогось нахил, охоту (І. Франко)

Успособлення – вдача, настрій (І. Франко)

Устава – закон (І. Франко)

Уставити – установити (М. Грушевський)

Устілок – лакей (А. Свидницький)

Усток – схід (І. Франко)

Уступ – абзац, уривок, пункт, фрагмент, місце в книзі (М. Грушевський; І. Франко)

Уступлення – виняток (М. Грушевський)

Утворний – стрункий, красивий (різні автори)

Утепенитися – змокнути, заболотитися, намучитися, втомитися (І. Франко)

Утертий – традиційний, загальноприйнятий (М. Грушевський)

Утерханий – навантажений, нав’ючений (І. Франко)

Утилітаризм – зиск, користь (М. Грушевський)

Утиральник – рушник (А. Свидницький)

Утлий – мізерний (І. Франко)

Утнути джуса – зробити щось несподіване, збитошне (Ю. Дячук)

Утори (на утори слабі) – невитривалі, слабі, нестійкі (І. Котляревський)

Утраквізація – запровадження двомовності (М. Грушевський)

Утраквізм – 1) двомовна система у шкільництві (М. Грушевський); 2) поміркованість, якої додержувалося праве крило гуситського руку (І. Франко)

Утраквістичний – двомовний (М. Грушевський)

Утрактувати – нагодувати, почастувати, пригостити (І. Франко)

Утреня – ранкова служба в церкві (Г. Квітка-Основ’яненко)

Утрируваний – перебільшений (М. Грушевський)

Утроба – кишка (А. Свидницький)

Утрясти – зникнути (А. Свидницький)

Уфачена – схоплена (І. Франко)

Уфность – довірливість (І. Франко)

Уфризований – зачесаний, причесаний (І. Франко)

Ухналик (ухналь, вухналь) – гвіздок, яким кріпиться підкова (різні автори)

Уховертка – ложечка вичищати сірку з вух (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Уходити за (когось, щось) – вважатися за (когось, щось) (І. Франко)

Уходник – 1) здобичник XV – XVI ст. Уходники йшли промишляти в козацькі степи на ціле літо і восени повертались із здобиччю. Уходники складали окрему соціальну верству української людності (А. Чайковський); 2) селянин, який тимчасово йшов із села на заробітки (М. Грушевський)

Уцтиво – чесно (різні автори)

Учта – бенкет, вшанування когось, гостина, торжество (різні автори)

Ушестя – церковне свято, день вознесіння, сороковий день після великодня (Г. Квітка-Основ’яненко)

Ушкал – водний розбійник, пірат (заст.) (Ю. Дячук); розбійник (Б.-І. Антонич)

Ущуплити – відірвати, відібрати (І. Франко)