Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Р

Рабат – знижка ціни, скидка (М. Грушевський; І. Франко)

Рабин (равин) – юдейський священик, вчитель (І. Франко)

Рабіят – найманець, грабіжник (І. Франко)

Рабунок – грабіж, грабунок (І. Франко)

Равти – зібрання аристократичних кіл суспільства (М. Грушевський) [раути]

Радієвий – прикметник від радіо (Б.-І. Антонич)

Радний – назва деяких службових осіб, зокрема члена сільського управління (різні автори)

Радниця – сільська управа (І. Франко)

Радця – радник (І. Франко)

Радчиня – дружина радника, радниця (І. Франко)

Радше – відтак, а саме (І. Франко)

Райдужна – асигнація в десять карбованців (А. Свидницький)

Райтпайч – нагайка (І. Франко)

Райтузи правити – плести нісенітниці (різні автори)

Райця – радник, член магістрату (М. Грушевський, А. Чайковський)

Ракло – босяк (О. Кониський)

Ракуський – австрійський (І. Франко)

Ралавий – нерівний, морський (І. Франко)

Ралець – відвідини, також – подарунок при візиті, привітанні; іти на ралець – іти з привітанням і подарунком (М. Грушевський; І. Котляревський); подарунок, приношення (різні автори); подарунок; бенкет (Г. Квітка-Основ’яненко)

Рало – примітивне знаряддя для оранки землі (М. Кропивницький)

Рамено, рам’є, рам’я – плече (різні автори)

Рандар – орендар (А. Свидницький)

Рандеву – побачення, зустріч (І. Франко)

Ранжир (ранжір) – шикування людей за зростом в одну шеренгу, за усталеним порядком (І. Котляревський); певний порядок (в іронічному значенні) (М. Грушевський)

Раниш – ринський, австрійська монета (І. Франко)

Рантіє (рантьє) – особа, що живе за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів, які передають у позичку (М. Грушевський, І. Франко)

Рантух – 1) сумка з грубої ряднини для годування коней (І. Франко); 2) головний убір заміжньої жінки – біла тонка хустка (різні автори)

Рантуховий – зроблений із тонкого білого полотна (І. Франко)

Рапавий – шершавий, шорсткий, негладкий, віспуватий (І. Франко)

Рапавка – ропуха, жаба (І. Франко)

Рапсак – посланець, глашатай (І. Франко)

Рарог – дивовижа (І. Франко)

Раст – відпочинок; ударити раст – дати знак, що роботі кінець (І. Франко)

Рата – прибуток; сплата боргу частинами; частина сплати податку; термін сплати; частина платежу (розкладеного на частини – рати), внесок, частка (М. Грушевський; І. Франко)

Ратай – орач, хлібороб (Ю. Дячук)

Ратище – дерев’яний спис (І. Котляревський; М. Грушевський); древко списа; спис (різні автори)

Ратман – член органу міського самоврядування (І. Котляревський)

Ратуш – будинок міських властей (А. Свидницький)

Раубшіц – грабіжник, браконьєр (І. Франко)

Раут – званий вечір без танців (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Рафа – залізо на обручі для коліс (І. Франко)

Рафінерія – фабрика, де хімічним способом очищаються різні речовини (цукор, спирт, нафта) (різні автори); очищення (І. Франко)

Рахман – за народним повір’ям, житель міфічної місцевості – праведний і тихий християнин; він ніби цілий рік постить, а на рахманський великдень (четвер четвертого тижня після великодня) тече йому молочна ріка (різні автори)

Рахманний – сумирний, тихий (О. Кониський)

Рахмістр – спотворене «вахмістр» (І. Франко)

Рахуба – 1) лічба, рахування, розрахунок; 2) міркування; 3) неприємний клопіт з ким-, чим-небудь, метушня, клопоти (різні автори)

Рацея – довга й нудна промова з повчанням, напученням (Г. Квітка-Основ’яненко)

Рація – 1) бесіда, промова; урочиста промова; 2) пайка (І. Котляревський; І. Франко)

Рачити – хотіти, погоджуватися (І. Франко)

Раяти – радити (М. Грушевський)

Рвійний – ревний (різні автори)

Реальність – земельна власність (М. Грушевський); власність, майно (І. Франко)

Реасумувати – підводити підсумки, переглядати (рішення) (І. Франко)

Реб, ребе – поштиве звертання до рабина (М. Грушевський)

Ребелія – непокірливість, повстання (І. Франко)

Ребронт – старовинна жіноча сукня з криноліном (Г. Квітка-Основ’яненко) [роброн]

Ревеляція – викриття, обвинувачення; одкровення; зізнання (І. Франко); сенсаційне відкриття; викриття злочинів (М. Грушевський)

Реверберг – ліхтар з дзеркальним відбивачем (І. Франко)

Реверенда – попівська ряса (І. Франко)

Реверенція – повага, пошана, шаноба (М. Грушевський; І. Франко)

Реверс – письмове зобов’язання, гарантія чого-небудь (І. Котляревський); розписка; уповноваження на одержання певної допомоги (І. Франко); боргова розписка (М. Грушевський)

Ревідент – ревізор (І. Франко)

Ревідувати – оглядати, ревізувати (І. Франко)

Ревізія – 1) обшук, трус (М. Грушевський; І. Франко); 2) у кріпосницькій Росії перепис населення, що повинно було платити подушну подать і відбувати рекрутську повинність (Г. Квітка-Основ’яненко, О. Кониський)

Ревізований – переглянутий (М. Грушевський)

Ревізор (левізор) – австрійський акцизник (І. Франко)

Ревіндикація – повернення власності, судове процесування; повторне одержання чогось у власність (І. Франко)

Ревіндикувати – відбирати свою власність примусовим порядком (І. Франко)

Ревір – лісовий, мисливський район під наглядом лісничого; частина поліційного округу (І. Франко)

Ревісувати – обшукувати (І. Франко)

Ревія – огляд, перевірка (І. Франко)

Ревнивий – ревний, дуже щирий, зворушливий (різні автори)

Ревність – старанність (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Револьверовий дневник – бульварна газета (різні автори)

Регал – стелаж (І. Франко)

Регалія (регалії) – особливі монопольні права та привілеї держави і великих феодалів на стягнення мита, судових штрафів та ін., а також на експлуатацію вод, земних надр, лісів (І. Франко)

Регест – реєстр, список, письмовий перелік (І. Франко)

Регімент – полк найманого війська (різні автори)

Регіментарський – найманий (І. Франко)

Регістер – реєстр (І. Франко)

Регула – правило, настанова, правило, принцип (І. Франко)

Регуламін (регулямін) – звід правил, правило; статут, регламент, розпорядок (М. Грушевський; І. Франко)

Регуляційний – упорядкований (І. Франко)

Регуляція – упорядкування (І. Франко)

Редисконтування – повторний дисконт векселів (І. Франко)

Редукування – скорочення, ослаблення (І. Франко)

Редукувати – обмежувати, зменшувати, скорочувати, послаблювати (І. Франко)

Редукція – зведення; зменшення, зниження (М. Грушевський; І. Франко)

Редути – забави (І. Франко)

Реєнт, регент, реєнтий, реєнтій – диригент церковного хору (різні автори)

Реєнтий – адвокат, нотар (І. Франко)

Реєстр – список, письмовий перелік кого, чого-небудь; книга для запису справ, документів, майна, земельних володінь тощо (М. Грушевський)

Резигнація (резігнація) – 1) відмова від чогось, відречення, відставка, зречення, байдужість, примирення з долею (різні автори); 2) роздуми; 3) рішучість (І. Франко)

Резигнувати – відмовлятися від чогось, виявляти байдужість до когось; зрікатись, відмовлятись (І. Франко)

Резидувати – протидіяти (І. Франко)

Резолютний – 1) розсудливий (М. Грушевський); 2) рішучий, енергійний, сміливий (І. Франко)

Резолютно – рішуче, енергійно, сміливо (І. Франко)

Резон – сенс (І. Франко)

Резурекція – великодня заутреня (І. Франко)

Реймент – полк, військовий загін (І. Франко)

Рейтари – польська кіннота (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Рейхсрат – австрійський парламент (І. Франко)

Рекапітульований – коротко, в основних словах повторений (І. Франко)

Рекапітулювати – скорочено повторити сказане (І. Франко)

Реквізиція – 1) примусове вилучення майна у власника в державних або громадських інтересах (М. Грушевський); 2) домагання, вимога (І. Франко)

Рекламація (реклямація) – згадка про щось, повідомлення про щось; скарга, претензія, незадоволення чимось (М. Грушевський, І. Франко)

Реклімуватися – зголоситися, подати прохання про звільнення від військової служби (І. Франко)

Рекогносковання (рекогноскування) – розвідування (І. Франко)

Реколекції – духовні вправи й проповіді в католицькій церкві; організовані католицькою церквою спеціальні лекції перед Великоднем з метою розпалювання релігійного фанатизму; церковні повчання, які влаштовувала католицька церковна влада для духівництва; вони були пов’язані з постом, сповіддю і т. д.; духовні вправи (І. Франко)

Реконвалесцелювання (реконвосцеленцювання) – видужування (І. Франко)

Реконвалесцент – людина, яка видужує після перенесеної хвороби (різні автори)

Реконесанс – рекогносцировка, розвідка (І. Франко)

Рекреація – відпочинок (М. Грушевський); перерва (А. Свидницький); відпочинок, розвага; канікули, перерва між уроками (І. Франко)

Рекримінації – взаємні звинувачення; обвинувачення (І. Франко)

Рекрут – солдат-новобранець (М. Грушевський)

Ректифікація – очищення рідини кількаразовою дистиляцією (І. Франко)

Рекурс – апеляція до вищої інстанції, оскарження вироку, а також право пошуку вексельної належності; касаційна скарга, оскарження присуду; протест (різні автори)

Рекурсувати – оскаржувати (І. Франко)

Релегація (релєгація) – виключення з учбового закладу (М. Грушевський; І. Франко)

Релєгувати – виключити (з навчального закладу) (М. Грушевський)

Реліквіяр – невеликий медальйон з мощами святих, що носилися на грудях (І. Франко)

Релюіція – відбивання, відображення (І. Франко)

Релятивне – відносне (М. Грушевський)

Релятивний – який визначається, встановлюється у порівнянні, зіставленні з чим-небудь іншим; відносний (М. Грушевський; І. Франко)

Реляція – донесення, детальне повідомлення, звіт, опис, повідомлення; реконструкція, відновлення; скарга (І. Франко)

Ремество – ремесло (М. Грушевський)

Ремигайли – тварини (воли), які ремигають, жуючи (М. Грушевський)

Ремісоріальний – той, що визначає провину, гріх (І. Франко)

Ремонструвати – виказувати особливу думку (М. Грушевський); заперечувати розпорядження влади; правний засіб в адміністративному процесі, спрямований на скасування постанови, розпорядження; заперечувати, протестувати, стримувати; тлумачити, наочно доводити що-небудь (І. Франко)

Ремонтер – поставщик коней у кавалерійські полки (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Ремонтист – кіннотик (І. Франко)

Ремунерація – винагорода, компенсаційна оплата, одноразова винагорода, відшкодування (М. Грушевський; І. Франко)

Ремунерувати – оплачувати, винагороджувати (І. Франко)

Ремунеруватися – оплачуватися (І. Франко)

Ренегатство – відмова від своїх переконань і перехід у табір противників, зрадництво, відступництво (М. Грушевський; І. Франко)

Ренське – рейнське, назва вина (Г. Квітка-Основ’яненко)

Ренський – монета в тодішній Австро-Угорщині, сто крейцарів або дві корони (різні автори)

Ренячий – оленячий (І. Франко)

Репарація – відновлення, відбудова, відшкодування; підтримання, поправлення, полагодження, виправлення (І. Франко)

Репартиція – розверстка, поділ податків, оплат, впливів; поділ певних дефіцитних дібр державою (І. Франко)

Реперта – протокол судового огляду (різні автори)

Реперторіум – перелік, список, довідник (І. Франко)

Репетент – той, що лишився на повторний курс (І. Франко)

Репеторій – перелік, список, реєстр, каталог, опис справ (І. Франко)

Репрезентант – представник (М. Грушевський)

Репрезентація – представництво кого-, чого-небудь і від когось, чогось (І. Франко)

Репрезентувати – діяти від чийогось імені, представляти чиїсь інтереси (І. Франко)

Реприманди – відчитування когось, нагінка (І. Франко)

Реприменда – нагінка, догана, докір (М. Грушевський)

Рептура – грижа (І. Франко)

Рептюх – торба, з якої гордують коней у дорозі (І. Франко)

Рескрипт – 1) наказ, указ, декларація; розпорядження вищої влади; 2) письмова відповідь (М. Грушевський; І. Франко)

Ресорпційна сила – сила збирання чогось (І. Франко)

Ресорпція – поглинання, втягування (І. Франко)

Респект – повага, пошана (І. Франко, А. Чайковський)

Респектувати – шанувати, поважати (М. Грушевський; І. Франко; різні автори)

Респонс – реляція, кореспонденція (заст.) (Ю. Дячук)

Реставратор – господар ресторану (реставрації) (І. Франко)

Реставраційний – ресторанний (М. Грушевський)

Рестант – лишок заборгованості на час складання балансу (М. Грушевський)

Рестанції (рестація) – залишки, незалагоджені справи (І. Франко)

Рестанція – недоїмка, недоплата (І. Франко)

Реститувати – повернути право на щось (І. Франко)

Реституований (провізорично) – відновлений (тимчасово) (І. Франко)

Реституція – відновлення, поновлення, відбудування; повернення права, поновлення в попередніх правах (І. Франко)

Реституювати – відновлювати; повертати (майно); повертати одержане за договором, який визнано недійсним (І. Франко)

Рестрікція – обмеження (М. Грушевський; І. Франко)

Ретардація – сповільнення, затримка, штучне гальмування (І. Франко)

Ретор – ритор, оратор, який говорить багато і гарно, та беззмістовно (різні автори)

Реторта – хімічна посудина (М. Грушевський)

Ретроградство – спротив прогресу, реакційна політика (М. Грушевський)

Ретязь – 1) завіса для дверей, залізний засув; 2) ланцюг, ланцюжок (різні автори)

Рефектарська зала – загальна їдальня в монастирі, духовній семінарії (І. Франко)

Референдарій – урядовець (І. Франко)

Реферувати – доповідати (М. Грушевський)

Рефлекси – відблиск, відтінок (І. Франко)

Рефлексія – 1) самоаналіз, роздуми (часом надмірні, хворобливо загострені) над власним душевним станом (М. Грушевський); 2) враження (І. Франко)

Рефлектувати – 1) відбивати щось; 2) мати на щось наміри, надіятися (М. Грушевський; І. Франко)

Реформація – виправлення, перетворення (І. Франко)

Рефутація – заперечення, відпір (І. Франко)

Рехт – 1) рація, право, справедливість (І. Франко); 2) гаразд (різні автори)

Рехтельне – докладно (І. Франко)

Рецензія – редагування, наукове видання (М. Грушевський)

Рецепіс (рецепсис) – квитанція, розписка; розписка (поштова) (І. Франко); письмове повідомлення (різні автори)

Рецепція – прийняття, визначення (І. Франко)

Рецитувати – голосно читати, говорити напам’ять, вголос, декламувати (І. Франко)

Речевий: речева дискусія – предметна дискусія (М. Грушевський)

Реченець – термін, строк (А. Свидницький; І. Франко)

Реченцевий – строковий (І. Франко)

Речинець – строк, термін (М. Грушевський; І. Франко; різні автори)

Речник – представник, виразник, промовець (І. Франко)

Решта з капіталу – прибуток з капіталу (М. Грушевський)

Рештабіг – халепа (І. Франко)

Ржемичек – ремінець (І. Франко)

Ржондца – управитель поміщицької садиби (І. Франко)

Рибарчик – рибак (І. Франко)

Ривалізація – суперництво (І. Франко)

Ривалька – суперниця (І. Франко)

Ригор – дисципліна, примус (М. Грушевський); сувора дисципліна (І. Франко)

Ригоризм – суворе, надмірно дріб’язкове дотримання моральних принципів (М. Грушевський)

Ригорист (латин.) – той, що безоглядно дотримується всіх приписів і законів (А. Чайковський)

Ригористичний – суворий, твердий (І. Франко)

Ригорози (ригорозум) – державні іспити у вищій школі; основні екзамени у вищій школі та для досягнення наукового ступеня (докторату) (І. Франко)

Ригувати – невміло писати, писати карлючками; переносно: складати якийсь документ, заяву тощо (О. Кониський)

Ридван – велика карета для далеких подорожей (І. Котляревський, О. Кониський); дорожна карета для далеких подорожей, запряжена 6 – 12 кіньми (Г. Квітка-Основ’яненко; І. Нечуй-Левицький)

Риж – рис (І. Франко)

Рижець – порода в грунті, світлий пісок (І. Корсак)

Риза – верхнє вбрання священика, яке вдягається під час богослужіння (М. Кропивницький)

Ризничий – хранитель ризниці (І. Франко)

Риль – заступ (І. Франко)

Ринов – ринва (І. Франко)

Ринський (р., власне – римський) – грошова одиниця в Австро-Угорщині (срібна монета на сто крейцарів або дві корони, теж: гульден) (різні автори)

Риншток – вуличний каналізаційний стік (І. Франко)

Риняки – дрібне каміння на березі річки (М. Грушевський)

Рипіти – кричати, галасувати (І. Франко)

Рискаль – заступ, лопата (І. Франко; різні автори)

Рисовник – кресляр (І. Франко)

Ритиржі – рицарі (І. Франко)

Ритовництво – гравірування по металу (І. Франко)

Рихтувати – лагодити, готувати (А. Свидницький)

Ричка – жінка, що доглядала за коровами (І. Котляревський)

Риштувати – облаштувати (М. Грушевський)

Риштунки – спорядження (І. Франко)

Рівник – екватор (І. Франко)

Рівнобіжно – паралельно (І. Франко)

Рівня – рівнина (різні автори)

Рідокоханок – улюбленець роду, краю (різні автори)

Ріжки – особливий спосіб заплітання кіс (А. Свидницький)

Ріжоракий (різноракий) – різноманітний, різний, пістрявий (І. Франко)

Різничок – кусень, кусочок (І. Франко)

Різунський – розбійницьктй (М. Грушевський)

Рінець (рінь) – дрібне каміння, крупний пісок, гравій (різні автори)

Рінь – дрібне каміння; дрібне річкове каміння; дрібненькі камінчики, жорства, гравій; рівнина над рікою, покрита дрібними камінчиками (М. Грушевський; І. Франко)

Ріняк – галька (І. Франко)

Ріпник – робітник на нафтових промислах (І. Франко)

Рісниця – вія (І. Франко)

Рітмайстер – ротмістр (І. Франко)

Рітурнель – музичний вступ до танцю або акомпанементу (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Річевий (покажчик) – предметний (покажчик) (І. Франко)

Річезнавець – експерт (І. Франко)

Річник – рік видання (часопису) (М. Грушевський)

Рішенець – рішення (М. Грушевський)

Ріща (ріще, ріщє, ріщя) – сушняк, дрібний хмиз (А. Свидницький, І. Франко)

Робітня – майстерня (М. Грушевський)

Роброн – 1) старовинна жіноча сукня з криноліном (Г. Квітка-Основ’яненко); 2) дорога тканина (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Ровер – велосипед; ровер-самохід – мотоцикл (різні автори)

Ровкований – жолобчастий (І. Франко)

Ровта – військовий загін; загін; загін гірських стрільців для боротьби з опришківським рухом (в першій половині XIX ст.); юрба, натовп людей, рота (І. Франко)

Рогач – довгий дерев’яний держак з двома металевими заокругленими ріжками на кінці, якими беруть і ставлять у піч або виймають з неї горщики, чавуни і т. ін. (М. Кропивницький)

Рогачка – шлагбаум, міська застава на дорозі для збору податку за проїзд; у переносному значенні: перешкода (І. Франко)

Рогачку платити – платити мито при в’їзді в місто (І. Франко)

Родзинки – сушені ягоди винограду, ізюм (Г. Квітка-Основ’яненко)

Родимець – параліч (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Родичі – батьки (І. Франко)

Родівник – артикль (І. Франко)

Рожанець – 1) молитва або молебень до Богородиці; 2) четки (І. Франко)

Рожинець – ніж із піхвою (І. Франко)

Розбаркувати – відраджувати (різні автори)

Розбиратись – роздягатись (М. Грушевський)

Розбуркати – розворушити, збудити (М. Грушевський)

Розвага – розважливість, розсудливість, спокій, урівноваженість (М. Грушевський; І. Франко)

Розважати – роздумувати (І. Франко)

Розвій – розвиток (М. Грушевський; І. Франко)

Розвора – жердина, якою подовжують віз (різні автори)

Розв’язання – закриття, розпуск (М. Грушевський)

Розгрішеніє (розгрішення) – відпущення кому-небудь його гріхів (Г. Квітка-Основ’яненко)

Роздабарьовать – балакати, розводитися (рос.: растабарывать) (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Роздебендювати – переговорюватись, теревенити (А. Свидницький); базікати, чванитися, патякати (І. Франко)

Роздобрухатись – роздобритись (А. Свидницький)

Роздол – долина (різні автори)

Роздрухуватись – розшматовуватись, розтрощуватись, ламатись, розшаровуватись (І. Франко)

Роздруцкати – розшматувати (І. Франко)

Розірвати – розрадити (І. Франко)

Розіритований – розгніваний (І. Франко)

Розказ – 1) розповідь; 2) розпорядження, наказ, повеління; розказувати – в окр. значенні: наказувати (різні автори)

Розкаль – бездоріжжя, багно, велике болото (І. Франко)

Розквацяти – розплакатися (М. Кропивницький)

Розлабудати – добути (І. Франко)

Розлізлий – нерівний, покручений, незграбний (І. Франко)

Розлучен – той, що твердо наважився (М. Устиянович)

Розлюзовання (розлюзувания) – розслаблення, ослаблення, занепад (І. Франко)

Розмірно – порівняно, відносно (М. Грушевський)

Розможесь – заволодіє, запанує, здобуде перемогу (І. Франко)

Розмякинитись – обм’якнути (І. Нечуй-Левицький)

Розпаношитися – поширитися, вкорінитися (І. Франко)

Розпаношуватись – зміцнювати своє становище, відчуваючи себе в ньому «паном», господарем (І. Франко)

Розпарцельований – поділений на багато дрібних володінь; розподілений, розділений (І. Франко)

Розписання – оголошення (М. Грушевський)

Розписати – оголосити (М. Грушевський)

Розпитки – розпитування (І. Нечуй-Левицький)

Розполоняти – розвивати, поширювати (М. Грушевський)

Розпосочити – побити до крові, закривавити (І. Франко)

Розправа – 1) дослідження, розвідка, розгляд; 2) засідання суду, процес; розгляд справи повноважним органом, а також його рішення (М. Грушевський; І. Франко) 3) у дореволюційній Росії сільська адміністративна установа (М. Кропивницький)

Розправити – вивчити, дослідити (М. Грушевський)

Розпуди – розгони, біганина то сюди, то туди (І. Франко)

Розпука – безнадія, відчай, розпач (Ю. Дячук; І. Франко)

Розпукатися – розвалитися на шматки; лопатися (різні автори)

Розпустити губу – говорити багато неприємного (М. Кропивницький)

Розпучливий – відчайдушний, безнадійний, безвихідний (І. Франко)

Розривка – розвага, відпочинок (І. Франко; різні автори)

Розруптати – розрухати, розворушити (І. Франко)

Розрух – тривога, замішання, переполох, паніка; розбрат, незгода (М. Грушевський)

Розруха (розрухи) – заворушення (І. Франко, М. Грушевський)

Розсвіт – прозріння (різні автори)

Розсіл – бульйон, квас, юшка (І. Франко)

Розстрій – розлад (М. Грушевський)

Розтвори – простори (різні автори)

Розтяглість – обширність (І. Франко)

Розфалатаний – подертий (І. Франко)

Розфалатати – розірвати на шматки (І. Франко)

Розфійник – марнотратник (І. Франко)

Розчибатися – упадати (А. Свидницький)

Розчіпчаний – патлатий, кудлатий (А. Свидницький)

Розчовпити – збагнути щось (І. Нечуй-Левицький)

Розшибатись – старатись, клопотатись (М. Грушевський)

Розшиватися – бігати, тривожитися, піклуватися, турбуватися за когось, щось (І. Франко)

Розщепити – розстебнути (різні автори)

Розщибати – кидатися на всі боки (І. Франко)

Розщибатися – перейматися (чим), хвилюватися (про що) (М. Грушевський); кидатися на всі боки, побиватися, розриватися на частини, товктися, метатися, кидатися в неладі сюди й туди (І. Франко)

Розщибнутися (переносн.) – пропасти (І. Франко)

Роксаковий – із міцної тканини (А. Свидницький)

Ролета – штора з дерев’яних планочок (І. Франко)

Ромео – ром, міцний спиртний напій (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Ронда (ронд) – збруя (А. Чайковський)

Рондлі – казанки, каструльки (І. Франко)

Ропа – 1) соляний розчин високої концентрації; насичена солями вода солоних озер; 2) нафта (різні автори)

Росіл – суп, бульйон (І. Франко)

Роспоріх – розділена частина (шайки тощо) (М. Грушевський)

Роспуджати – страхати (М. Грушевський)

Ростина – рослина (М. Грушевський)

Рота – клятва, присяга (І. Франко)

Руба – сорочка (різні автори)

Рубанець – різка (Г. Квітка-Основ’яненко)

Рубатка – сорочка (А. Могильницький, М. Устиянович) [рубашка]

Рубатчина – сорочка з грубого полотна (різні автори)

Руби – руб’я, дрантя (А. Могильницький)

Рубок – тонке полотно (І. Франко)

Рубрум – прохання, написане на половині аркуша, в кінці міститься адреса і короткий зміст прохання (І. Франко)

Руваш – нагорода (І. Франко)

Руга – громадська земля, передана попові для його утримання; річне утримання попові і причту від церковного приходу (А. Свидницький)

Рудимент – залишок (І. Франко)

Рудка – іржаве болото, багно (О. Кониський)

Ружний – той, що відноситься до руги (А. Свидницький)

Рукомесло – ремесло (М. Грушевський)

Рукомесний – ремісничий (М. Грушевський)

Рульки – трубки (Є. Гребінка; П. Гулак-Артемовський)

Рум – 1) рип (А. Свидницький); 2) ром, міцний спиртовий напій (різні автори)

Румовище – 1) руїна; 2) попіл; пил від вибуху (І. Франко)

Рунди – нижні чини у війську, що перевіряли пости (І. Котляревський)

Рундук – ганок (різні автори)

Руни – 1) знаки старогерманської писемності; 2) народний карельський і фінський епос (І. Франко)

Рунтати – турбувати, руйнувати, красти, тягнути, цупити (І. Франко)

Рунтатись – рухатись (А. Свидницький)

Рунь (одн. руно, мн. руна) – молоді, густі сходи посівів; густа, буйна зелень (Б.-І. Антонич)

Рупія – індійська грошова одиниця (срібна і золота) (І. Франко)

Рура – 1) піч, груба; 2) труба, канал (різні автори)

Русини – назва українців Галичини, Буковини й Закарпаття; звідси «руський» в розумінні «український» (різні автори)

Рустер – сорт вина (І. Франко)

Рустикальний – селянський, мужичий (І. Франко)

Руський – український (М. Грушевський)

Рутенство – назва західноукраїнської інтелігенції, яка підтримувала політику австро-угорського уряду щодо українців (М. Грушевський)

Рутинований – досвідчений (І. Франко)

Рутити – міцно і довго спати (О. Кониський)

Рухавка – 1) повстання (А. Свидницький); 2) гімнастика, гімнастичні вправи

Ручий – моторний, спритний (А. Свидницький, І. Франко)

Ручити – ручатися (І. Франко)

Рушити – зачепити чуже, вкрасти (різні автори)

Рущина – руська, тобто українська, мова (М. Грушевський)

Рюмка – чарка (М. Кропивницький)

Рябець – шуліка (різні автори)

Рябко – каша з пшона і борошна (І. Котляревський)

Ряд – правління, влада, уряд, самоврядування (М. Грушевський;. Франко)

Рядовина – груба тканина, яка йде на рядна та мішки (А. Свидницький)

Рянда – сорочка (різні автори)