Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

21.03.1881 р. До Івана Белея

1881 року 25 марця. Кишинев

Шановний добродію!

З Києва дають мені знати, що Ви, шановний добродію, бажаєте, щоб я передав Вам свою життєпись. По проханню одного мого київського приятеля я послав дві коротенькі свої біографії: одну, написану по-українській, а другу – по-руській для якогось петербуржця. Не знаю, де ділись ті біографії. Я тепер працюю над повістю «Старі батюшки та матушки», а як незабаром скінчу, то напишу і перешлю Вам у Львів. Перекажіть, будьте ласкаві, моїм знакомим у Львові, що Шпановський вже скінчив мій бюст і швидко пошле у Львів через Київ. Посилаю Вам свою фотографічну карточку і бажаю мати і Вашу ради знакомства і Вашої праці коло розпросторювання нашої літератури.

У вчорашньому № «Новоросійського телеграфа» (в Одесі) з’явилась звістка, що в українських школах буде заведений український преподавательський язик. Даруй, боже!

Щиро шануючий Вас Ів. Левицький.


Примітки

Вперше надруковано в «Записках», 1927, XXVI, стор. 104. Автограф в ІЛ, ф. 3, № 1604/45. Подається за першодруком.

Белей Іван Михайлович (1856 – 1921) – український журналіст. Співробітничав у журналі «Друг». У 1881 – 1882 pp. був редактором журналу «Світ». 1884 – 1902 pp. – редактор газети «Діло».

Листування І. Нечуя-Левицького з І. Белеєм почалося з 1881 р. і тривало до 1902 р. Шістнадцять листів, які містяться тут, стосуються друкування в журн. «Світ» 1881 р. «Життєписі Івана Левицького (Нечуя), написаної ним самим», бюста, виготовленого для львівських товариств, друкування в «Бібліотеці найзнаменитших повістей» «Причепи», «Хмар» (поправок до них), нездійсненого видання «Князя Єремії Вишневецького».

Шпановський – можливо, Шпановський Л. П., член кишинівського гуртка, очолюваного І. С. Нечуєм-Левицьким.

Буде заведений український преподавательський язик. – Марні були надії письменника на те, що царизм не тільки скасує заборони українського слова, а й заведе в школах на Україні українську мову. Звістка про це була вміщена в тодішніх одеських газетах.

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1968 р., т. 10, с. 286.