Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

9.06.1881 р. До Бориса Грінченка

1881 року 9 іюня. Кишинев

Шановний Борисе Дмитровичу!

Я одібрав Ваш лист з віршами, читав сам, читав і другим своїм землякам, і виходить, що Вам зовсім нема рації кидати в грубу те, що є в Вас, а мені не годиться підпалювати в грубі тим, що Ви мені прислали в листі. Ваші твори мені сподобалися: подобалися вони й іншим, котрі їх слухали. В їх є ідея, є й душа і язик добрий; вони одповідають тому сумному становищу, в котрому тепер стоїть Україна й її безталанна література.

Ваш лист написаний доброю українською прозою, а з цього можна догадуватися, що Ви будете добре писати не тільки віршами, але й прозою. Можна поздоровити українську літературу з новим робітником. Вам, шановний добродію, зовсім не годиться занедбати свій талант.

Про «Луну» я недавно начитав в «Стране», що Главное управление по делам печати дало такий одвіт в Київ: «Луна» на малороссийском языке и «Юморист» на великорусском не подлежат утверждению». Сказано неясно й неначе м’яко, але м’яко стелять нам, а твердо спати. Коли дозволять нам «Луну», один бог відає. А тим часом нам, добродію, не треба покидати надії та треба працювати, хоч би й для будущого часу, як би воно й не було тяжко працювати для будущого…

Твори можна друкувати в галицькій «Правді», в «Світі», «Ділі», але треба передавати доконче через руки, щоб часом на пошті не скрутили їм голови.

Пробуйте, добродію, писати щось епічне, хоч віршами, хоч прозою, повісті або народні оповідання, або беріть сюжети з битового життя, середнього та вищого стану вашої Харківщини.

Зостаюсь прихильний до Вас

Ів. Левицький.


Примітки

18 листів І. С. Нечуя-Левицького, які вперше друкуються в нашому виданні (автографи їх зберігаються у відділі рукописів ЦНБ, ф. III, № 38349 – 38366) і 5 листів Б. Д. Грінченка (автографи також зберігаються у відділі рукописів ЦНБ, ф. І, № 27857 – 27858 і ф. III, № 40970 – 40972) складають відоме нам листування між цими письменниками, яке охоплює період від 1881 до 1910 р. Початок йому поклав Б. Грінченко у 1881 p., звернувшись до Нечуя-Левицького з проханням допомогти порадою і оцінити перші літературні спроби. Листування дійшло до нас не повністю.

Цей лист подається за автографом (ЦНБ, відділ рукописів, ф. III, № 38363).

«Луна» – літературний альманах, упорядкований і виданий 1881 р. О. Кониським, перше київське видання українською мовою.

«Страна» – політична і літературна газета ліберально-монархічного напряму; видавалась у Петербурзі 1880 – 1883 pp. тричі на тиждень (до 1881 р. – двічі). Видавець-редактор – Л. Полонський.

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1968 р., т. 10, с. 287.