Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

17.08.1875 р. До Володимира Барвінського

1875 року 17 серпня. Кишинев

Високоповажний добродію!

Ваш лист прийшов до Кишинева ще в липці, тоді як я вже виїхав з Кишинева в Київ на цілі вакації. Тим-то лист Ваш пролежав два місяці на пошті, і я тільки оце що дістав його.

Самі можете бачити, що перший пункт Вашого прохання я не можу задовольнити, бо вже діло дуже спізнилось, і, мабуть, Ви вже видали № «Правди» за місяць серпень.

Щодо «Хмар», то видавайте, так як Ви пишете, як II часть повістей. Коли нема для чого печатати її з «Запорожцями» і «Бабою Параскою» (йому причини я не бачу), як напечатана вона в Росії, то підождіть трохи: я пришлю в «Правду» «Бабу Палажку» і напечатаете «Хмари» з цією новою повісткою.

Комедії Вам не прислали, мабуть, тим, що я в другому виданні мушу її вкоротити на 2 печатні листи, бо вона дуже велика, і для сцени в такому виді вона не годиться. Цього видання «комедії» в себе і не видавайте, а підождіть до другого видання.

Шкода, що Ви не мотивірували, чом не можна печатати в «Правді» всього ескізу «Міфології…» Про мене, зробіть так, як Ви бажаєте, а послі видайте брошурою, бо мені здається, що цей ескіз пропустить і наша цензура. Як трапиться, то передайте рукопись до мене або до Києва після напечатання.

Українську хроніку писати дуже трудно тепер, хоч і є кому, бо тепер вся великоруська преса консервативна і про Україну не говорить і слова: зовсім її ігнорує. Нема з чого збирати матеріали для хроніки. Але як часом збереться дещо, то ми пришлемо Вам.

Шануючий Вас

І. Левицький.


Примітки

Вперше надруковано в газ. «Руслан», 1904, № 285.

Вдруге – в книзі «Галичина й Україна…», стор. 568. Автограф у відділі рукописів Львівської державної наукової бібліотеки, ф. Барвінських, № 4805.

Подається за книгою «Галичина й Україна…».

Щодо «Xмар», то видавайте… як II часть повістей. – Друга частина «Повістей» I. С. Нечуя-Левицького у Львові не вийшла.

«Баба Палажка» – надрукована в журн. «Правда», 1875, № 23.

…чом не можна печатати в «Правді» всього ескізу «Міфології…» – Йдеться про дослідження «Світогляд українського народу. Ескіз української міфології», яке було надруковане в журн. «Правда» 1876 p., №№ 1 – 9, 13 – 17, 20, 22, 23, і того ж року вийшло у Львові окремим виданням.

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1968 р., т. 10, с. 259 – 260.