Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Бервінок

Юрій Федькович

Хтось посіяв ‘го на ринку,

Підливав ‘го божу днинку,

Але зілє ся не рушит,

А він, бідний, голов сушит:

«Молодецький ти мій раю,

Що робити вже я маю, –

Відки глини доносити,

Де водиці запросити,

Ци у Дону, ци в Дунаю? –

Молодецький ти мій раю!»

Не нуждуйся, ні, небоже:

Твоя щирість не поможе,

Ані глина, би з Загір’я,

Ні водиця, би з Замір’я.

Але тужиш, милий друже,

За бервінком ти так дуже?

Не на міські ринки тра ти

В гори, в гори ‘го шукати!


Примітки

Друк. Вечерниці, 1862, ч. 6, стор. 41.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 107.