Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Листи М. О. Врубеля до В.В. фон Мекка
1900 – 1903 рр.

Епістолярний спадок Михайла Врубеля не такий вже й великий – відомо лише близько сотні його листів, частина з яких зберігається у відділі рукописів Державної Третьяковської галереї. В 1985 році ця колекція поповнилася ще 12-ма листами, котрі були невідомі раніше, й адресовані вони до В.В. фон Мекка.

Володимир Володимирович фон Мекк (1877-1932) – син залізничного підприємця, колекціонер, меценат, художник-аматор.

Листи М.О. Врубеля до В.В. фон Мекка датуються 1900-1903 роками. Саме на цей час припадає найвище визнання Врубеля сучасниками, а також трагічний період в житті художника – початок психічної хвороби, смерть сина.

Листи Врубеля свідчать про його роботу над картиною «Демон скинутий», над варіантами картин «Царівна-Либідь», «Бузок».

В опублікованих листах є згадка про участь М.О Врубеля в підготовці ілюстрованого видання творів О.К. Толстого, задуманого В.В. фон Мекком.

Листи підтверджують виконання М.О. Врубелем не тільки ескізу афіші до першої виставки «36-ти художників», але й емблеми, або, як писав художник, «штемпеля» виставки. Ця емблема згодом стала емблемою «Союзу російських художників».

Листи передають характер взаємовідносин Врубеля з фон Мекком, з членами Ради Третьяковської галереї, учасниками виставки «36-ти художників», а також з членами «Мира искусства».

Листи подані в хронологічному порядку, їх датування розташоване справа над листом. Листи друкуються згідно нової орфографії.

Автор висловлює подяку завідуючій відділом рукописів Державної Третьяковської галереї Н.Л. Приймак за допомогу в роботі.

«Советское искусствознание», № 26. – Москва, 1990 р. Вступ та примітки Кафтанової Т.І.

Переклад та редагування – Шакули С.В.