Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Натхнення й ремесло

Богдан-Ігор Антонич

«Романтизм це хвороба, класицизм це здоров’я»

Гете

Проблема натхнення й ремесла стає руба перед кожним мистцем, перед кожним періодом у розвитку літератури. Вона витискає своє тавро на поодиноких напрямах і в їхніх програмах займає одне з перших місць. Річ не в банальнім протиставленні цих понять, але в підході мистця до власного акту творчості. Матеріалом, яким орудує письменник, не є, як звичайно думають, слово, але уявлення, складники нашого психічного змісту.

Отже, першим завданням творця є композиція уявлень, внутрішня будова з елементів цілості. Другим є перелиття уявлень в слова. Уявлення грають для письменника таку роль, яку для маляра фарби, краски (червона, біла, синя тощо), а слова подібну до тієї, яку мають фарби (олійна, водна тощо). Коли цілість, збудовану з уявлень, убираємо в одяг слів, приходить третє завдання. Треба компонувати слова, творити будову слів, рівнобіжну й відповідну будові уявлень.

Так повстає те, що називаємо стилем літературного твору. Осягнення одноцільного стилю є кінцевим завершенням праці письменника. Чи твір добрий чи невдалий, рішає в першій мірі його внутрішня та зовнішня композиція. Можна писати чудово без ніякої вправи й науки, але компонувати твір кожний письменник мусить навчитися.

Можна бути генієм та не вміти збудувати одної строфи, одного розділу повісті. Можна писати без крихітки захоплення та ентузіазму, але компонувати знаменито. Прикладом французька пересічна комедія. Можна писати з найсильнішого внутрішнього інстинкту, з наймогутнішої чуттєвої спонуки й у найвищій температурі емоційній, одначе не зуміти дати твору. Тут є різниця між молодечим письменником а дозрілим, і в дальших висновках між романтиком а класиком.


Примітки

Вперше опубліковано: «Твори, 1998». Подаємо за рукописом (Львівська національна бібліотека, від. рукоп., ф. 10, од. зб. 60). У кінці тексту примітка: «(d[ali] б[уде]». Продовження статті не виявлено.

Подається за виданням: Богдан Ігор Антонич Повне зібрання творів. – Льв.: Літопис, 2008 р., с. 566 – 567.