Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

13

Гиля на воду,

Дала мене моя мати із розкоші да в біду.

Широкії ворітечка

Не могу прочинить,

Чужим батьку і матері

Не могу вгодить!

Ой тую неславу розумом занехаю!

Косарі косять, а вітрець повіває,

Шовкова трава на коси полягає!

– Ой годі, годі вороним конем грати,

Ходім додому, будем вечеряти!

– Як наварила, то вечеряй, здорова!

Стелеться мені на Україну дорога!

А мені дорога, а тобі перехресна –

Ой оставайся дівчинонька сердечна!

Возьми собі жінку волиночку

Да вдовину дочку.

Плили гуси тихою водою,

Вийди, дівч[ино], розмовся зо мною.

Ой тоді ж я тобі всю правду скажу,

Як мою білу ручку із твоєю зв’яжуть!

Чи я кому що зле радив,

Чи я кого з світу згладив?

Люде мене не злюбили –

Нікому вже я не милий!

Туман, туман по долині,

Туман качається…

Прибудь, прибудь, родиночку,

Хоч на годиночку –

Розвесели серця мого

Хоч половиночку.

Нащо мені, моя мати,

Личко побілила,

Чом ти мені, моя мати,

Щастя не вділила!

Породила мене мати,

По ягоди йдучи:

Горе ж мені на чужині,

Без роду жиючи!

Не куй, зоз[уленька], не куй раненько в неділеньку,

Ти не збуди мого гостя дорогого:

Ой сама я знаю, коли го збудити –

Як стане сонечко ясненько сходити.

– Ой чого, сестро, така стара стала:

Чи сина не женила, дочок не дивилась.

– Чужі нитки пряла, чужі дітки годовала:

Тим же я, брате, така стара стала!

Одна біда не докучить,

Мовлять старі люде.

А в черницях добре жити і бога хвалити –

Тільки серцю досадонька, що вчерні ходити

(Жінка, забиваєма чоловіком з просьби коханки забити)

Ой сталася Катерина у нього просити:

– Не жаль мені, що я не набулась –

Тільки мені жаль, що я вірна була!

Не жаль мені, що я не нажила,

Т[ільки] ж[аль] м[ені], що є мала дитина.

[Забивши і до корчми сходивши.]

Прийшов додомочку та й сів у куточку:

– Нема ж мої Катеринки випрати сорочку!

Скоро вийшла я, молода, на поріг,

А свекорка схватив за батіг,

А мій милий таки мене боронить –

Зломав батіг: «Більше не підеш!» –

До мене говорить…

Не зважила вона, що темная ніч, –

Пішла вона в чисте поле пріч!

З сусідами буду пити –

Дорогу матері гладити!

Ой як тяжко каменеві

Під водою плинути:

І ще тяжче сиротинці

На чужині бути!

Ой знати, знати, хто кого любить:

Той на тому стежечку як ножом рубить.

Ой боже мій милостивий,

Зрівняй гори і долини –

Нехай буде рівнесенько,

До милого виднесенько.

Піду я, скажу світу цілому,

Нехай не вірить ніхто нікому,

Бо вже я тепер добре пізнала.

Що невдячника вірно кохала.

Ледащиця з мене кпиться,

Мені соромота.

І вітер не віє,

І сонсе не гріє.

Зайшло сонце в хмару,

Слід остався синій,

Ой так мої проминули

Літа молодії.

На калину вітер віє,

Калина леніє,

Козак дівку в[ірно] л[юбить].

Нехай брешуть (2), добреш[уться] лиха,

А ми собі, серце моє, кохаймося стиха.

Чи по зорі розсвітає,

Чи полудень гріє,

Чи ніч землю окриває –

В серці думка тліє.

Жию тепер на цім світі,

Як би на пустуні.

Ой по горах огні горять,

По долинах дими курять,

Ой там турки полон ділять:

Та й досталася сестра брату,

Теща зятю.

Ой брат сестру на Рось пустив,

А з[ять] т[ещу] в полон заняв.

Загадала їй туркиниця три діла

Щоб очима гуси пасти,

Рученьками кужіль прясти,

А ногами дитя качать:

– Люляй (2), турчинятко!

Та не єсть ти турчинятко!

Тільки по дочці моє внучатко.

– Що ж ти, бабко, сказала,

Що ти турчинятко

Своїм унучатком назвала.

– Бо я його годовала

І ночі не доспала.

[Питається: чи хоч з ним, чи додому і одсилає.]

…прощай, матусенько моя!

Ой як будеш мене, мати, бити,

То я піду на Вкраїну жити,

З України на Поділлє,

Там моє щастя, там моя доля.

Ой місяцю, місяченьку ясний,

Який же ти всьому світу красний.

Ой іспусти низько роги

Та засвіти по дуброві –

Щоб нам видно в степу всі дороги.

Орличенко вірні слуги мав,

А вже ж їх та понамовляв,

Чи не могли б Краков’янку вкрасти

Із Кракова до Києва.

По світлоньці похожає,

У скляночці мед насипає,

Сама себе дурною назвала,

Що Орликом гордовала!

Дівчино-дівчинонько, зеленая утко!

Подруго-одворохо, одвори ти живота мого!

Зокуп мого жениха, мати.

З різного цвіту вершки зривала,

Чорними очима всіх чаровала.

Сіни мої калинові, хата на помості,

Не сам іду, хлопці ведуть до дівчини в гості.

Не бий коня в головоньку, не буде гримати,

Не зводь дівку із розуму, не буде лаяти.

Не стій, вербо, над водою,

Не погожа вода під тобою.

А ні пити, а ні їсти варити:

Тілько ж сю нелюбу зтроїти.

Попід гаєм конем граєм,

Попід лісуриною,

Чи не бачився, коне брате,

З моєю дівч[иною]?

Бо у козака думу,

Як на морі шуму.

Сама не знаю, де мій розум дівся,

Що я на чужині зосталася.

Що на чужині, як у неволі,

Завше я плачу доволі.

Піду я в чистеє поле,

В чистеє поле зелене,

Чи не одляже вся моя журба

І все нещастє од мене.

Та [нерозб.] голубця

Та взяла під полу,

Принесла додому.

Раду складають, всі ся змовляють.

Страхом великим всі закричали.

Ходять дівки у три танки,

Не так у три, як в чотири.

Наїхали татарове,

Як великії панове,

Взяли ж вони собі по дівчині.

По дівчині і хорошій.

Да й за руки побралися.

Сестра брата уялася,

Да й за руки взялася.

Сам сів в карти грати,

А їй велів постіль слати.

Постіль стеле, сильно плаче,

Не так грає, як питає:

«Одкіль, дівко?» – «Із Києва».

«Чия, дівко?» – «Андрієва!»

Дяка богу, що спитався,

Що з сестрою не звінчався.

За нею погоня іде –

Рідний батенько.

Вона назад позирнула,

Ширіною замахнула:

– Ой вернися, мій батечку,

Ти бо мене не догонит:

Тільки коника втомиш!

Ой з-за гори кам’яної

Орел воду носить.

Прошу, прошу козаченька

На вечіроньку,

Тиху розмовоньку.

Чар-зілля дістану.

Дороженьку знав,

І ненька пізволяла.

Ой там в степу при дорозі

Шумлять, гудуть дрібні лози.

Ой там молод козак блудить,

Під ним сивий коник блудить.

Приблудився він до гаю,

До дрібненького ручаю.

І став коня напувати,

Стала зозуля ковати…

– Зозуленько, моя ненько,

Скажи мені доріженьку,

Скажи мені слід дороги

До мого роду вірного.

– Там, де доріженька твоя,

Питай собі соловея,

Бо соловей рано встає,

Стежки-доріженьки знає.

Буде тобі, козаченько,

Аж три доріженьки. . . .

Їдна в Рим, друга в Крим,

А третя в Запоріжже –

Щасти козаченьку боже!

– Я до Риму не доїду,

А у Кримі сам буду.

Є в Запорожжі много братців,

Жвавих красив[их] молодців.

Здоров-здоров, пане-брате,

Будем разом мандрувати, (2)

Кукіль з пашні вибирати.

Час нам тої слави добиться,

Щоб вже з рідними нажиться.

Ой як мені повівати,

Що яри глибокі.

Ой як мені прибувати,

Що краї далекі.

Не поможе, милий боже,

Восковая свічка.

Розхвилявся тихий Дунай

І бистрая річка.

Нехай тобі зозуленька,

Мені соловейко,

Нехай тобі там тихенько,

Мені веселенько.

Ой на ж тобі, мій миленький,

До білих ручок.

Ой я думала, що се місяць сходить,

А се козак по табору ходить.

Св[ого] коня за поводи водить,

Св[ого] пана хорошенько просить:

– Ой пустіть мене, пане, додому.

Занедужився сив кінь підо мною,

Ой зажурила ді[вчина] за мною.

– Ой я коня кажу до табора взяти,

А тебе кажу в кайдани вковати.

– Ой не куй мене, мій пане, в кайдани,

Та прикуй же мене, пане, к дівчині коханій.

Ой на горі (2) церковка стояла,

Там дівчина по неволі з козаком шлюб брала.

– Ой шлюбе, мій шлюбе, гірке шлюбованнє!

Мислі ж мої мислі, до кого ж ви прийшли!

Що тії думи-гадки?

– Думаю-гадаю морем поплинути,

А щоб за тобою, козаком, не бути!

Ой що ж бо то за туман по дорозі в’ється,

Ой що ж бо то за козак на могилі б’ється?

Ой він б’ється та журиться – дойшли його вісті –

Дівка його заручена, омлів, на коню не може зсісти.

– Либонь же я, коню, не встану, – біжи розкажи пригоду.

Що в степу на могилі пропав через дівчини урод

Заржав коник, ногою тупнув – земля розступилась,

Молодого козака, ще коника з світом розлучила.

Сидить дівча край віконця при тихому смутку,

Покидає козак дівча, як голуб голубку.

А голубка над водою сивим криллєм біліє:

– Полинь, полинь, голубонько, в Київ зо мною!

Тогді снопи зв’яжу, як люде спать ляжуть,

Тогді тобі правду скажу, як рученьки зв’яжуть.

– Одчепися, моє серце, бо я йду п’яненький;

– Ой не одчеплюся, бо тебе боюся.

Приїхав вельможний та й став у браму,

Велів дати велику острогу,

Щоб того Петруня та й не пустили.

Як скоро імость окнем узріла,

На їй тіло подрев’яніло:

– Втікаймо, Петруню, в віконці темненько

Петрусе до дверей – у дверей тісненько.


Примітки

Подається за виданням: Марко Вовчок Твори в семи томах. – К.: Наукова думка, 1966 р., т. 7, кн. 1, с. 286 – 295.